ความรู้ทั่วไป
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction )
โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction )
            โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ (Erectile  Dysfunction) หมายถึง  การที่อวัยวะเพศไม่มารถแข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่นานพอที่จะประกอบกิจทางเพศสำเร็จความใคร่  คำศัพท์เดิมคือ หมด สมรรถภาพทางเพศ( Impotence) ซึ่งให้ความหมายทางน่าอับอาย  คำว่า หย่อน สมรรถทางเพศ จึงเหมาะสมกว่า
            โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction)  เป็นรูปแบบหนึ่งของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ( Sexual Dysfunction) โรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอื่นๆ ได้แก่ โรคหลั่งเร็ว, โรคหลั่งช้า, โรคเฉื่อยชาทางเพศ, โรคไม่ถึงจุดสุดยอด เป็นต้น  โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศเป็นโรคที่พลบ่อย ประมาณร้อยละ 50 ของชายอายุ 40-70 ปี มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศระดับใดระดับหนึ่ง  แต่ผู้ป่วยน้อยกว่าร้อยละ 10 ที่แสวงหาทางรักษา
กลไกการการแข็งตัวขององคชาต
                เพื่อให้เข้าใจสาเหตุของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ จึงควรทราบก่อนว่า  องคชาติมีการแข็งตัวได้อย่างไร  โดยทั่วไปการแข็งตัวขององคชาตมีได้ 3 แบบ คือ

 
 1. การแข็งตัวที่เกิดจากจิตใจ (Pyschogenic erection) เกิดจากสิ่งกระตุ้นทางตา ,หู, จมูก หรือสัมผัสที่สมองได้รับหรือจินตนาการ ซึ่งเกิดขึ้นเองในสมองส่งผ่านเส้นประสาทไขสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บ ไปยังเส้นประสาทที่หล่อเลี้ยงองคชาต และเซลล์กล้ามเนื้อเรียบในองคชาต มีการเปลี่ยนแปลงของสารเคมีสื่อสารต่างๆ ทำให้เลือดไหลสู่องคชาตมากขึ้นและไหลกลับน้อยบงองคชาติจึงแข็งตัว
 2. การแข็งตัวที่เกิดจากปฏิกิริยาสะท้อนกลับ (Reflexogenic  erection) เป็นผลจากการกระตุ้นโดยตรงองชาต  และเนื้อเยื่อบริเวณรอบๆ ส่งผ่ายระบบประสาทไขสันหลังทำให้เกิดปฏิกิริยาสะท้อนกลับทางเส้นประสาทที่หล่อเลี้ยงองคชาตทำให้องคชาตแข็งตัว
 3. การแข็งตัวที่เกิดขึ้นในยามวิกาล (Nocturnal erection) เป็นความพยายามของร่างกายที่จะทำให้องาตมีออกซิเจนมาเลี้ยงเพิ่มขึ้น เกิดขึ้นขณะหลับแม้ไม่ได้ฝันเรื่องกามารมณ์ โดยอาศัยฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนที่ทำให้องคชาตแข็งตัว
ขณะตื่นการแข็งตัวขององคชาตเป็นผลจากกาทำงานร่วมกันของจิตใจและปฏิกิริยาสะท้อนกลับ โดยธรรมชาติการแข็งตัวจะลดลงเมื่ออายุมากขึ้นและต้องการการกระตุ้นมากขึ้นจึงจะแข็งตัวรวมทั้งความดื่มด่ำ ความนานและรุนแรงการถึงจุดสุดยอดจะลดลงและต้องการเวลามากขึ้นจึงจะกลับมาแข็งตัวใหม่ได้
สาเหตุของโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ
            จะเห็นได้ว่าการแข็งตัวขององคชาต อาศัยการทำงานร่วมกันหลายระบบทั้งจิตใจ, สมอง, ไขสันหลัง, ระบบประสาทและหลอดเลือดที่หล่อเลี้ยงองคชาต, รวมทั้งฮอร์โมนเพศชาย ความผิดปกติของระบบใดระบบหนึ่ง จึงทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัว หรือโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศได  สาเหตุของโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศมีดังนี้

 
 1. ปัจจัยทางจิตใจ
พบว่าร้อยละ 10-30 ของผู้มีปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศมีปัญหาทางจิตใจ  จึงขาดสิ่งกระตุ้นที่จะทำให้เกิดการแข็งตัว ปัญหาเหล่านี้ได้แก่ ความกลัว เช่น กลัวว่าจะไม่สามารถร่วมเพศได้ กลัวว่าอวัยวะเพศจะไม่แข็งตัว เมื่ออวัยวะไม่แข็งตัวก็ทำให้เกิดความกลัวมากขึ้น  กลัวจะติดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะโรคเอดส์ เป็นต้น รู้สึกผิดเกี่ยวกับเรื่องเพศ มีความเครียดหรือกังวลกับปัญหาเรื่องงานปัญหาเศรษฐกิจ หรือปัญหาครอบครัว
 
 1. ปัญหาทางร่างกาย
มีสาเหตุทางกายหลายอย่างที่ทำให้เกิดโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่
 
 • ความผิดปกติดทางระบบประสาท                  ถ้าเซลล์ประสาทที่ส่งสัญญาณหรือควบคุมการแข็งตัวขององคชาตถูกทำลายไม่ว่าโดยอุบัติเหตุหรือโรคภัยไข้เจ็บก็ทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัวได้  เช่น  การบาดเจ็บต่อไขสันหลัง, การผ่าตัดต่อมลูกหมาก, เส้นเลือดในสมองตีบหรือแตก เป็นต้น
 • ความผิดปกติของหลอดเลือด  โรคที่ทำเกิดความผิดปกติของการไหลเวียนเลือดสู่องคชาต ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง, โรคเบาหวาน, ไขในในเลือดสูง, การสูบบุหรี่ เป็นต้น
 • ความเสียหายต่อโครงสร้างขององคชาต  ที่เกิดจากการบาดเจ็บ, การผ่าตัด หรือสาเหตุอื่นๆ
 • การขาดแคลนฮอร์โมนเทสโทสเตอโรน ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุหรือวัยชายวัยทอง
 • การใช้ยา  ยาบางชนิดทำให้เกิดปัญหาการแข็งตัว  เช่น ยาขับปัสสาวะ, ยาคลายเครียด, ยารักษาโรคซึมเศร้า, ยารักษาโรค, ความดันโลหิตสูงบางชนิดที่ออกฤทธิ์ต่อระบบประสาทส่วนล่าง, ยากลุ่มต้านเบต้า,และ สุรา  อย่างไรก็ตามผลของยามักเป็นชั่วคราวและกลับคืนสู่ปกติได้เมื่อหยุดใช้ยา ดังนั้น เมื่อพบแพทย์จึงต้องบอกถึงยาที่ใช้อยู่ด้วยเสมอ
การรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ
เมื่อมีปัญหาอวัยวะเพศไม่แข็งตัวควรปรึกษาแพทย์ เนื่องจากโรคนี้สัมพันธ์กับผลของโรคบางโรค  การบาดเจ็บ  จากการรักษาทางยาหรือการผ่าตัดดังกล่าวมาแล้ว  และมักมีปัจจัยหลายอย่างประกอบกันในปัจจุบันมีแนวทางการรักษาโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหลายทางด้วยกัน  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสาเหตุ

 
 • การรักษาปัจจัยทางจิตใจ  ต้องได้รับการบำบัดทางจิตใจและจะได้ผลดีขึ้น  ถ้าได้รับความร่วมมือที่ดีจากคู่ครอง  การปฏิบัติต่อกันด้วยไมตรีจิต  มีการเล้าโลม  และกอดจูบกันโดยละเว้นจากการร่วมเพศสักระยะหนึ่ง  เป็นการแก้ปัญหาที่มีประสิทธิภาพ
 • การรักษาปัจจัยทางร่างกาย  ต้องรักษาโรคที่เป็นสาเหตุงดสูบบุหรี่, งดสุรา ให้แพทย์เปลี่ยนยาที่ใช้ถ้ามีผลต่อการแข็งตัว ให้ฮอร์โมนทดแทนในรายที่ขาดฮอร์โมนเพศ  ในรายที่การรักษาข้างต้นไม่สามารถทำให้สมรรถภาพกลับสู่ปกติได้  อาจใช้ยาหรือเครื่องมือช่วยเพิ่มกระแสเลือดไปยังองคชาต หรือผ่าตัดสอดแกนในองคชาต ดังจะได้กล่าวรายละเอียดต่อไปนี้
 • การใช้ยาช่วยเพิ่มเลือดไปยังองคชาต ได้แก่
 1. Sildenafil  เป็นยารับประทานออกฤทธิ์เสริมการทำงานของสารที่ทำให้เลือดไหลเข้าสู่หลอดเลือดในองคชาต  โดยยับยั้งเอนไซม์ที่ย่อยสลายสารดังกล่าว  การใช้ยาชนิดนี้ต้องอาศัยการกระตุ้นทางเพศช่วยด้วยเสมอ  ควรรับประทานยาก่อนร่วมเพศประมาณครึ่งชั่วโมงยานี้ไม่มีผลต่อระบบประสาทส่วนกลางจึงไม่ใช่ยาปลุกกำหนัดอย่างที่เข้าใจกันผิดๆ ข้อห้ามที่สำคัญของยานี้ คือ ผู้ใช้ยาต้องไม่ไดกำลังใช้ยากลุ่มไนเตรต รวมทั้งยาที่สมีสารไนเตรตอยู่ เนื่องจากทำให้เสริมฤทธิ์กันเป็นอันตรายถึงชีวิตได้  กรณีที่ใช้ยา Sildenafil แล้วมีอาการเจ็บหน้าอกภายใจ 24 ชั่วโมง จึงควรแจ้งให้แพทย์ทราบ  เพื่อแพทย์จะได้ไม่ให้ยาไนเตรตบรรเทาอาการเจ็บหน้าอกนั้น  แม้ว่าครึ่งชีวิตของ Sildenafil จะสั้นกว่านั้นมากก็ไม่ควรเสี่ง
 2. Alprostadil  เป็นยาที่มีทั้งชนิดฉีดเข้าที่ช่ององคชาตและสอดทางท่อปัสสาวะ  ช่วยให้เลือดไหลสู่หลอดเลือดในองคชาตมากขึ้นยานี้ออกฤทธิ์ได้โดยไม่ต้องอาศัยการกระตุ้นทางเพศ ผลข้างเคียง คือชนิดฉีดเข้าที่องคชาติอาจมีอาการแสบร้อน  หรือปวดบริเวณที่ฉีดได้และชนิดสอดทางท่อปัสสาวะ  อาจมีอาการแสบท่อปัสสาวะได้
 • การใช้อุปกรณ์สุญญากาศ ช่วยให้เลือดหลสู่องคชาตมากขึ้นจนแข็งตัว  แล้วจึงใช้สายรัดโคนอวัยวะเพศไว้ ข้อที่สำคัญคือ  ห้ามคาสายรัดไว้นานเกิน 30 นาที เนื่องจากจะขาดเลือดไปเลี้ยงมากเกินไป
 • การผ่าตัดสอดแกนในองคชาต  มีที่ใช้น้อย และค่าใช้จ่ายสูง
ไม่ว่าจะใช้การรักษาแบบใด  ต้องมีการให้ความรู้และความเข้าใจแก่คนไข้ด้วยเสมอ  การรักษาจึงจะได้ผลดี  ดังนั้นผู้ที่มีโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศจึงไม่ควรอับอาย  หรือปิดบังจนเกิดปัญหาครอบครัวตามมา  เพราะปัจจุบันความรู้ความเข้าใจและวิธีการรักษาโรคเสื่อมสมรรถภาพทางเพศก้าวหน้าขึ้นมาก แพทย์สามารถแก้ปัญหาให้ท่านได้


ความรู้ทั่วไป
- โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
- เรื่องของ กลิ่น และ เซ็ก
- วิธีรักษาโรค อีดี (โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย)
- แสดงวิธีใช้เครื่องดูดรัดสูญญากาศ
- เกษียณ แล้วเป็นยังไงละ วัยทองต้องสู้
- เทคนิคการขยายขนาด สำหรับผู้ชาย
- ต้อนรับเทศกาลกินเจ สำหรับผู้ที่ต้องการ โอเมก้า 3 แบบเจ
- ปัญหาที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ B5
- ปัญหาที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ NP Caps
- โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction )
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
คุณหมอครับ ผมมีความวิตกกังวลกลัวอวัยวะเพศจะไม่แข็งตัวเป็นมานานแล้วครับ ตอนนี้ผมอายุ 27ผมยังไม่มีครอบครัวและทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ก็ไม่แข็งตัวครับ แฟนผมก็สงสัยและถามว่าเป็นอะไรผมไม่กล้าที่จะบอกเพราะรู้สึกอายมาก ตอนนี้ผมเครียดมากและไม่กล้าที่จะมีเพศสัมพันธ์ ผมควรทำอย่างไรดีครับ ขอบพระคุณมากครับ
ชื่อ : เจมส์   E-mail : o_life@windowslive.com    วันที่ : 15 เมษายน 2557 11:45 น.
IP : 171.100.20.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
ขอแนะนำ ไวอาก้าพันธ์ุไทย จากหมามุ่ยค่ะ ของธุรกิจสุขภาพดีวา มีจำหน่ายที่ โอทอปน่าน บริการส่งทางไปรษณีย์ ผู้ใช้การันตีแล้วหลายราย เฉา ไม่คึกคัก มีบุตรยาก ช่วยได้จริงๆค่ะ ขวดละ 380 บาท โทร 0817242038
ชื่อ : วารี    วันที่ : 4 พฤษภาคม 2557 14:10 น.
IP : 118.172.249.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
คุณหมอคับผมมีเรื่องปรึกษา คือ อวัยวะเพศผมเล็กมากและไม่แข็งตัว แข็งตัวได้ไม่นาน หลั่งเร็วมากขอคำแนะนำหน่อยคับควรทำอย่างไรดีตอนนี้ผมอายุ35 กลุ้มใจมากเลยคับ
ชื่อ : ธินันท์    วันที่ : 19 มิถุนายน 2557 13:30 น.
IP : 1.46.68.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
ชื่อ : นาย วิทยา ลำดวน   E-mail : journalist.nadia@gmail.com    วันที่ : 23 มิถุนายน 2557 18:06 น.
IP : 203.146.147.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
สวัสดีคุณหมอครับ ผมอายุ ๖๐ ปี ผ่าตัดต่อมลูกหมากโตเมื่อตันปี ๒๕๕๗ ผลข้่างเคียงคือ อวัยวะเพศไม่แข็งต้องใช้ Sideagr (100 mg)ขององค์การเภสัช ฯ ช่วย มีวิธีใดบ้างที่ช่วยให้อวัยวะเพศแข็งเวลาต้องการ ฝึกขมิบยังไม่สำเร็จครับ หรืออาจทำไม่ถูกต้อง สอนวิธีการขมิบให้ด้วยครับ_ ขอบคุณล่วงหน้าที่ตอบให้ทราบครับ
ชื่อ : ระวี พิษณุ   E-mail : august5588@hotmail.com    วันที่ : 24 มิถุนายน 2557 22:26 น.
IP : 223.207.250.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
สวัสดีครับคุณหมอ ผมมีปัญหาเรื่องของการหลั่งเร็วและมันก็เร็วมากว่าได้ก็แค่ 1 นาที ผมจะมีวิธีแก้ไขไหมครับ ผมกลุ้มใจมาก
ชื่อ : Kritsaret   E-mail : Kritsaret.kh@gmail.com    วันที่ : 9 กรกฎาคม 2557 09:19 น.
IP : 49.230.150.XXX

ความคิดเห็นที่ 7
คุณหมอ ค่ะสามี หนูอายุ 30 เอง หนูอายุ 33 แต่งงาน มา6ปี ไม่ค่อย มีเพศสำพันกันเท่าไร แต่เรา อยากมี ลูก มากเลยหนูพูดกะทุกคนเสมอ ที่ถามว่า ทำไมไม่ มัีลูกกันสักที หนูขอผุู หนูขอพูดแบบหยาบๆน่ะค่ะ ไม่เอากันจะท้องได้ไงคนเขาเอากันทุกวันยังไม่ท้องเลย นี้ แฟนหนูเขา ไม่ มีอารมณ์เลย ขนาดห่างกันมา9เดือน เขายังไม่ค่อยต้องการเรื่องบน้เตียงเท่าไร ไม่เลยดีกว่าคุณหมอค่ะช่วย รบ ช่วย หนูด้วย กนูรอเขามา9เดือน โดย ไม่เคยใครไม่ยุ่งกะใคร บ้างครอบคนัวก็ต้องการเรื่องพวกนี้ นัค่ะคุณหมอ เคย ไปพบหมอ เฉพาะทาง เขา ก็ให้ยาไวอาก้า มาลิองกับยาเชื่อเพ่ื่มน้ำเชื่ออะำรนี่แกละค่ะ แต่กผ้ แต่ก็แข็งตัวอยู่ แต่แญหาไม่ได้อยู่ตรงนั้น ปัญหาคือเขาไม่อยากเลย หนูลองซื้อทิงเจอขาว มางเน็ท กับยาโฮโมนือีก เมือคืนลองให้กินเขาก็มีอาการเเข็งตัว ก็มีอะไร กันน่ะค่ะ แต่ก็ไม่เสร็จ เขาเหมือนไม่มีอารมณ์รวม เขาดีทุกอย่างหนูรักเขาเขาก็รักหนูแต่เสียเรื่องนี้เรื่องเดียว เอหรือแหนหนูจะชอบปู้ชายค่ะ ก็แอบสงสัยและรู้สึกเบื่อมาก อ๋อ แฟนหนูเขาทานยาเกี่ยวกับสมองด้วยค่ะ เดี่ยวหรือป่าวแล้
วจะทำไง แก้ไขไงได้บ้าง คุณหมอค่ะหนูอยากไปพบหรือปรึกษาคุณหมอเหลือเกินค่ะ รบกวนคุณเสียสละเวลาอันน้อยนิดของคุณหมอให้หนูด้วยน่ะค่ะ กราบขอบพระคุณค่ะอยากไปพบคุณหมิค่ะหนูอยากไปพบแรึมื เหลือ้เกินค่ะ กนู
ชื่อ : ภคอร   E-mail : app-za_@hotmail.co.th    วันที่ : 14 สิงหาคม 2557 08:47 น.
IP : 49.230.157.XXX

ความคิดเห็นที่ 8
สวัสดีครับคุณหมอ ผมมีเรื่องรบกวนครับ ผมมีอาการหลั่วเร็วครับ ขนาดทำช้าๆก็ได้ประมาณ 2 นาทีเห็นจะได้ครับ น่าจะมาจากการที่สมัยวัยรุ่นเร่งรีบในการช่วยตัวเองครับ ตอนนี้ก็ฝึกขมิบอยู่ครับแต่ก็เหมือนไม่ค่อยได้ผลครับ สงสารแฟนมากครับ ผมอายุ 35 แฟน 36 ครับ ไม่ทราบพอจะมียาอะไรแนะนำหรือไม่ครับ (อยากจะรบกวนสอบถามอีกอย่างครับ ท่านพอจะทราบป่าวครับ ว่ารพ.สงขลนครินทร์(มอ.หาดใหญ่)มีการตรวจรักษาอาการหลั่งเร็วหรือเปล่า ผมอยู่ใต้ครับไม่สะดวกที่จะไปปรึกษาคุณหมอด้วยตัวเอง จึงขอความกรุณาคุณหมอช่วยคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณอย่างสูงครับ
ชื่อ : คฑาวุท    วันที่ : 7 กันยายน 2557 18:39 น.
IP : 27.55.14.XXX

ความคิดเห็นที่ 9
โรคนี้หมูๆ >>> Tayai Health :bb:
ชื่อ : Tayai   E-mail : t88w88@gmail.com    วันที่ : 25 ตุลาคม 2557 03:57 น.
IP : 49.237.128.XXX

ความคิดเห็นที่ 10
ฝากสาระดี เกี่ยวกับ สุภาพ ร่างกาย มีเรื่องเสื่อมสมรรถภาพ ทางเพศน่าศึกษาครับรักษาแบบ ใช้สมุนไพรที่หาได้ตามร้านขายยา ครับ https://www.facebook.com/yadekongthai
ชื่อ : ลาล่า   E-mail : sdsds@hoooo.com    วันที่ : 18 ธันวาคม 2557 11:24 น.
IP : 182.52.217.XXX

ความคิดเห็นที่ 11
อยากให้แฟนปรึกษาคุณหมอ นัดอย่างไรดีคะ
ชื่อ : watcharee    วันที่ : 4 พฤษภาคม 2558 16:31 น.
IP : 49.49.251.XXX

ความคิดเห็นที่ 12
ใครหลั่งเร็ว นกเขาไม่ขัน ลองนี่ครับ http://www.omgmensecret.com/ ผมลองมาแล้วได้ผลดีมาก
ชื่อ : boyzone    วันที่ : 4 พฤษภาคม 2558 21:29 น.
IP : 223.207.128.XXX

ความคิดเห็นที่ 13
ลองใช้วิธีนวดบำบัดด้วยพลังสมาธิดูค่ะ (Spiritual Massage for Life Healing)ช่วยกระตุ้นพลังงานทางเพศได้โดยไม่จำเป็นต้องมีกิจกรรมทางเพศ หากร่างกายไม่สามารถกระทำได้ค่ะ

เข้าไปดูที่บลอคนะคะ ขอบพระคุณค่ะ
http://lifespabykung.blogspot.com
Line: lifespabkk2015

ปล. ศาสตร์จิตวิทยาการนวดบำบัดโดยใช้พลังสมาธิ ไม่ใช่การบริการทางเพศ หรือไม่ใช่การนวดชวนสยิวแบบพริตตี้ค่ะ

ชื่อ : Kung   E-mail : lifespabkk@gmail.com    วันที่ : 28 พฤษภาคม 2558 15:53 น.
IP : 203.152.18.XXX

ความคิดเห็นที่ 14
ตอนนี้มีนวัตกรรมใหม่ในการรักษาความเสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะค่ะ โดยที่ไม่ต้องพึ่งยา ไม่ต้องกินยา และไม่มีผลข้างเคียงใดๆเลยค่ะ เป็นเครื่อง low intensity shockwave therapy เป็นเครื่องมือที่ใช้กระตุ้นได้ผล 100% ไม่มีอันตราย ไม่เจ็บ สอบถามเพิ่มเติมได้นะค่ะ 0922473418
ชื่อ : จินตนา   E-mail : Mickey-032@hotmail.com    วันที่ : 10 มิถุนายน 2558 10:09 น.
IP : 49.230.200.XXX

ความคิดเห็นที่ 15
น่าสนใจนะครับเพราะผมทานยามาเยอะมันมีผลค้างเคียงปวดหัวหน้าแดงหายใจติดขัด จะลองถ้าผลลัพธ์เป็นยังไงจะมาบอกนะครับ
ชื่อ : Oasis    วันที่ : 13 มิถุนายน 2558 13:37 น.
IP : 183.89.231.XXX

ความคิดเห็นที่ 16
เป็นบทความที่ดีเลยคับสำหรับการเพิ่มสมรรถภาพทางเพศแบบธรรมชาติ แต่ทางเราก็มี[url=http://www.omgproduct.com]อาหารเสริมผู้ชาย[/url] มาแนะนำยัไงลองคลิ๊กเข้าไปดูรายละเอียดภายในเว็บ [url=http://www.omgproduct.com]www.omgproduct.com[/url] ดูก่อนก็ได้คับ
ชื่อ : omg    วันที่ : 8 กรกฎาคม 2558 12:29 น.
IP : 180.183.97.XXX

ความคิดเห็นที่ 17
ผมแนะนำ สมุนดีสมุนไพรแท้100%
http://www.doctorforyou.biz/?page_id=4261 ลองชมดูครับ
ชื่อ : baty    วันที่ : 24 กันยายน 2558 16:47 น.
IP : 49.49.33.XXX

ความคิดเห็นที่ 18
รับประทานสมุนไพรกำลังช้างสารคุณสัมฤทธิ์ได้ผลดีนะ:w:
ชื่อ : drinkdrink    วันที่ : 17 ธันวาคม 2558 19:30 น.
IP : 180.183.70.XXX

ความคิดเห็นที่ 19
celine outlet have been recognized for their durability Millions of women in goyard outlet and all sorts of over the world Giuseppe Zanotti are generally obsessed with valentino replica so no matter what type of job they actually have, they'd give anything simply to get their hands on a gucci replica . That's how incredibly amazing those valentino outlet online can be.If you want to Sell true religion outlet online or Buy true religion outlet store check out CashinMyBag.com. true religion outlettrue religion jeans or Buy Bottega Veneta at true religion jeans outlet We pay immediate cash if you want to sell cheap true religion You can feel comfortable when you buy true religion replica and accessories from true religion outlet online storewith our 14 day no-hassle return policy.true religion replica jeans Every product that Gucci endorses speaks of utter sophistication and sheer elegance.valentino outlet store Try entering an area full of people and flash valentino outlet them that glossy bit of So you won't need to be compelled to purchase another chanel replica again. Most women purchase Moncler CLEARANCE to complement specific ensembles while Moncler doudoune some purchase them due to their moncler outlet online store and that it to put things inside it yet still maintain class. For whatever reasons, moncler outlet may be the ultimate top choice in terms of quality and design.moncler factory outlet There are a lot of merchandise specially the moncler outlet online that are imitated by utilizing low class materials.moncler replica You can easily tell because when they offer it.moncler outlet store Some raid the internet and set up fake websites and worse.www.truereligionoutlets.org/
ชื่อ : gucci   E-mail : WQM@163.COM    วันที่ : 11 มกราคม 2559 19:07 น.
IP : 199.195.193.XXX

ความคิดเห็นที่ 20
คุณหมอครับ ผมอายุ 28 ปี มีปัญหาไม่สมารถแข็งตัวได้พอจะสอดใส่ได้ ผมควรทำอย่างไรบ้างครับสามารถไปตรวจโรงพยาบาล หรือกินยาช่วยมั้ยครับ เป็นมา3ปีได้แล้ว. เครียดมากเลยครับ
ชื่อ : lebron   E-mail : bowlman03@gmail.com    วันที่ : 4 กุมภาพันธ์ 2559 20:12 น.
IP : 101.108.128.XXX

ความคิดเห็นที่ 21
christian louboutin knockoffs subsequent in Australia and that produces an amazing offer of monetary perception for him. Foxwedge and McDonald Christian Louboutin Toundra Booty mm Brown offer using the christian louboutin studded pumpsof getting on Australia's most latest A million colt sensiblechristian louboutin heels for which the latter is rated a christian louboutin daffodil pumps last-start victory.replica christian louboutinrivals tory burch heels on Saturday, sensible christian louboutin spiked heelsto stay unbeaten and preserve Christian Louboutinadding to his increasing cost like a long-term stallion prospect. Smart Missile can be getting viewed like a Cox Plate contendertory burch wallets fourth collection replica louboutin pumpsof betting alongside Kiwi herochristian louboutin glitter pumps. That industry is headed by replica christian louboutin pumps at but with two-timechristian louboutin replica think not defending his title, the Cox Plate is shaping as between the an amazing offer Giuseppe Zanotti Bootsmore available in latest years.tory burch flats Scarlett Lady and Lion Tamer stay tight in replica christian louboutin heels but between theChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps movers in ea fake christian louboutinmore women with previous and futurereplica louboutin shoes generations of women have not been free,tory burch boots they can always show herimmolation toChristian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the outskirts of thetory burch flats sale city playingChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, listening to opera,
Giuseppe Zanotti Boots you would have to bully people,Christian Louboutin Asteroid heard surprised a moment, whispered: how tone much like the little Giuseppe Zanotti Sneakers outletYan'er point Unlike tory burch ballet flatsGo to leave immediately. A Huaxing Tory Burch shoes in theGiuseppe Zanotti Sneakers online end whether these people canGiuseppe Zanotti sale get away with it? Giuseppe Zanotti SneakersCalm night, the Nicholas Kirkwood shoes dark rain alone in the room to tory burch handbagsexercise our powers to heal, suddenly, the door rang. The dark rain squinting his eyes,christian louboutin narcissus pumps his face showing a trace ofchristian louboutin glitter heels lighted, busy to get out of bed to open the door.Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers See really Huaxing the dark rain Giuseppe Zanotti Sneakerseyes could not help but reveal the slightest joyGiuseppe Zanotti online, gently let him into the room.tory burch reva flats Just shut the door,giuseppe zanotti the dark rain could not help but cry Jiaotichristian louboutin storesLooked at thegiuseppe zanotti shoeswantonly activities JiaoGiuseppe Zanotti Sneakers language dark rain could not help but cry, she was softvalentino outlet in the eyes of thetory burch flip flops outlet light and dark mind the rain Xiuyou the hi know will Huaxing doing, and my heart full of desire. tory burch flats discount Gently dark rain soft body on the bed,giuseppe zanotti the tory burch outlet When I will send someone to find out their hiding place, then I will personally go to will them. giuseppe zanotti outletAt that time, the statistics of the sea election out, the Fair will be the main http://www.christian-louboutinsreplicas.com
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxerfetrt@outlook.com    วันที่ : 16 เมษายน 2559 09:45 น.
IP : 106.186.121.XXX

ความคิดเห็นที่ 22
ผมอายุ16ผมมีโอกาศ เสื่้อม ทางเพศไหมครับ
ชื่อ : หฟกหฟก    วันที่ : 3 สิงหาคม 2559 19:02 น.
IP : 182.52.120.XXX

ความคิดเห็นที่ 23
สหคลีนิคหมอนะพร ยุไหนกันแน่ครับ
ถ.แจ้งวัฒนะ43 หรือรามอินทรา
ชื่อ : d1a403   E-mail : patcha.hinthum@gmail.com    วันที่ : 20 กันยายน 2559 16:50 น.
IP : 10.10.10.27, 171.96.28.XXX

ความคิดเห็นที่ 24
***3 วัน อึด
***13 วัน ยาว
***30 วัน ใหญ่
อยากฟินเวอร์ และใหญ่อลังการณ์ ต้องเจ็ทโตะค่ะ
♡♡ปลอดภัย มี อ.ย. ด้วยส่วนผสมจากธรรมชาติ♡♡
ติดต่อสอบถาม
Tel : 098-0967237
Tel : 084-3670341
Line ID : Izaq_oun7
https://www.facebook.com/jettoshopjumbo.net/
ชื่อ : นายชัยชนะ โกฏิสิงห์   E-mail : Chaichanaasd@gmail.com    วันที่ : 24 ตุลาคม 2559 21:41 น.
IP : 119.76.75.XXX

ความคิดเห็นที่ 25
OIC EQUINOXX
ผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับท่านชาย ที่จะช่วยทำให้คุณกลับมาฟิต สู้ศึกทุกสมรภูมิรัก เห็นผลในระยะเวลาสั้น รวดเร็วทันใจ บำรุงและเพิ่มสมรรถภาพทางเพศ เพิ่มความฟิต ขยายช่วงเวลาแห่งความสุขสม แข็งตัวได้อย่างเต็มที่ สู้ศึกได้อย่างเต็มร้อย เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองและหัวใจ เพิ่มภูมิต้านทานโรค ผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติ สารสกัดธรรมชาติ 100% ไร้ผลข้างเคียง ผ่านมาตราฐานการรับรองจาก อ.ย 13-1-02954-1-0177
– เห็นผลภายในระยะเวลาสั้นจนคุณพอใจ
– ช่วยเสริมและเพิ่มขนาดน้องชายของคุณอย่างน่าพอใจ
– ชะลอการหลั่ง และทำให้การแข็งตัวของน้องชายดีขึ้น
– เพิ่มความกระปรี้กระเปร่าให้แก่ร่างกาย
– เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมอง
– กินก่อนมีเพศสัมพันธ์ เพิ่มความฟิตและสัมผัสรัก
– ฟื้นตัวไวหลังจากถึงจุดยอดแล้ว
>>>>โปรโมชั่นมาแรงแห่งปี ซื้อ1 แถม 1 ต้อนรับปีใหม่ กันไปเลย

ติดต่อสอบถามหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่
โทร 098-2780602
www.oicmen.com
Line ID:@oicmen (มี @)
inbox Facebook Fanpage :www.facebook.com/oicmen
ชื่อ : อาหารเสือมสมรรถภาพทางเพศ   E-mail : thar.redonion@gmail.com    วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2559 13:31 น.
IP : 1.4.192.XXX

ความคิดเห็นที่ 26
ผมมีอาการหลั่งเร็ว ครับ 1 นาทีก็เสร็จละครับ

ไม่ทราบว่าจะใช้ยาได้ไหมครับ

ยาสมุนไพรตัวนี้ใช้ตลอดจะมีผลข้างเคียงไหมครับ
ชื่อ : pong    วันที่ : 27 พฤศจิกายน 2559 10:18 น.
IP : 49.228.250.XXX

ความคิดเห็นที่ 27
ผมอายุ 37 คับ การแข็งตัวไม่ปัญหา แต่อาการหลั่งเร็วนี้สิคับ ไม่ถึง 3 นาทีหลั่งแล้ว มี สมุนไพรหรือยาตัวไหนช่วยผมได้มั่งคับ สงสัยตอนวัยรุ่นทานสุรา สูบบุหรีเยอะ ตับไต ไปล่ะมั้งตอนนี้ เลิกหมดแล้วคับ หันมาออกกำลังกายดูแลสุขภาพ
ชื่อ : Somwang   E-mail : 2499BUN@GMAIL.COM    วันที่ : 1 ธันวาคม 2559 00:33 น.
IP : 49.49.246.XXX

ความคิดเห็นที่ 28
"เม็ดเดียว ก่อนเด้า" แข็งเร็ว หลั่งช้า ม้าเรียกพี่
https://onsocial24.wordpress.com/m-max/
ชื่อ : winayo1   E-mail : winayo@gmail.com    วันที่ : 4 มกราคม 2560 02:03 น.
IP : 49.229.115.XXX

ความคิดเห็นที่ 29
มีด้วย? วิธีเพิ่มพลังความเป็นชายให้หนุ่มขึ้นได้อีก 10 ปี
======== เฉลย =========
https://www.youtube.com/watch?v=UtN0P0X_w5M&feature=youtu.be

หมายเหตุ :
1.สูตรลับที่คนสั่งซื้อซ้ำมากที่สุด
และทำยอดขายอันดับ 1 ในหมวดอาหารเสริมผู้ชายกว่า 10,000 รายการ
2.เลขที่ อย : 11-1-14153-1-0179 เลขที่ ฮาลาล : 10 D 892 002 02 58

สอบถามเพิ่มเติม
สิริชัย กิจกำจรสกุล
Bsc Engineering , MBA Marketing
โทรศัพท์ & line ID 0863171980
(รับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วย)
ชื่อ : sirichai1966   E-mail : kitkum@gmail.com    วันที่ : 11 กุมภาพันธ์ 2560 17:10 น.
IP : 118.173.243.XXX

ความคิดเห็นที่ 30
ผมอายุ29มีปัญหาหลั่งเร็วและมากิยาลดความอ้วนก็เลยไม่ค่อยแข็งตัวเลย อยากทราบว่าผมเป็นอะไรแล้วจะรักษาได้ไหมครับ
ชื่อ : อำนาจ   E-mail : JACK0973898786@gmail.com    วันที่ : 29 มีนาคม 2560 21:05 น.
IP : 27.55.73.XXX

ความคิดเห็นที่ 31
ผมมีเรื่องกลุ้มใจมากเกี่ยวกับการแข็งตัวผมจะโทรปรึกษาได้ที่ไหน
ชื่อ : ใหม่   E-mail : Nine_21@hotmail.com    วันที่ : 17 เมษายน 2560 15:42 น.
IP : 1.46.199.XXX

ความคิดเห็นที่ 32
คุณหมอผมเป็นโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อ. ร่างกายจะเหมื่อยตึงตลอด. เวลาร่วมกับแฟน. แค่เล้าโลม. ผมก็หลั่งแล้วครับ. มันเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อหรือป่าวครับ
ชื่อ : Sit   E-mail : Wisit25112@gmail.com    วันที่ : 25 มิถุนายน 2560 08:35 น.
IP : 223.204.242.XXX

ความคิดเห็นที่ 33
coach outlet
christian louboutin outlet
red bottoms
christian louboutin
adidas outlet
adidas yeezy
nfl jerseys wholesale
nike cortez
ugg outlet
cheap ugg boots
ugg outlet
uggs
adidas nmd
kate spade bags
ralph lauren outlet
canada goose sale
coach outlet
cheap jordans
louis vuitton factory outlet
michael kors handbags
tory burch outlet store
louis vuitton outlet
kate spade outlet store
canada goose sale
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
jordans
christian louboutin
mlb jerseys wholesale
coach canada
ralph lauren outlet online
coach outlet store
nike shoes
coach outlet
ugg boots on sale
hermes handbags
adidas yeezy boost
coach bags
louis vuitton outlet store
ugg ustralia
canada goose outlet
canada goose jackets
superdry
ralph lauren outlet
longchamp handbags
birkenstock shoes
ugg boots
discount ray ban sunglasses
coach canada
ugg sandals
michael kors canada
coach outlet store
moncler outlet
adidas shoes
supreme uk
north face outlet online
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
coach factory outlet
michael kors outlet store
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
hermes bags
michael kors handbags
birkenstock sandals
ugg outlet
pandora outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses discount
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
nike outlet store
pandora jewelry
oakley sunglasses
longchamp outlet
ralph lauren sale clearance
coach handbags
coach outlet
rayban
coach factory outlet
burberry outlet
coach outlet
pandora charms uk
hermes handbags
coach outlet store
adidas shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg outlet store
coach factory outlet
michael kors canada
valentino shoes outlet
yeezy boost
mbt shoes
ugg boots canada
ugg outlet
michael kors outlet
nmd adidas
ugg boots
adidas nmd
gucci outlet
coach outlet
longchamp bags
nmd adidas
cheap mlb jerseys
moncler outlet
coach outlet
beats by dr dre
adidas superstar
doudoune moncler
coach factory outlet
yeezy boost 350
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
pandora jewelry
louboutin shoes
toms shoes outlet
birkenstocks
coach factory outlet
adidas yeezy
supreme
cheap oakley sunglasses
coach outlet
polo ralph lauren
burberry outlet canada
cat boots
birkenstock sandals
pandora uk
ray ban sunglasses
moncler
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
coach outlet
james harden shoes
yeezy 350 boost
ugg sale
ugg outlet
mulberry outlet
mulberry bags
cheap jordans
michael kors outlet
north face outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
christian louboutin
burberry sale
coach factory outlet
ugg ustralia
pandora uk
birkenstocks
pandora jewelry
ralph lauren uk
michael kors outlet store
coach outlet
ugg boots on sale
michael kors outlet
pandora charms
canada goose
oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora jewelry
toms outlet
canada goose sale
polo ralph lauren outlet
burberry sale
kate spade handbags
fitflops
ugg outlet store
air max 2018
toms shoes outlet
ugg outlet
toms shoes
coach factory outlet
ugg outlet
uggs outlet
pandora charms
coach outlet
pandora charms sale clearance
cheap oakley sunglasses
nike outlet
michael kors handbags
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
toms shoes
yeezy boost
superdry uk
kate spade
jordan retro 11
canada goose outlet
ugg boots for women
ugg boots
ugg outlet
ralph lauren uk
ugg boots
pandora charms
kate spade outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
adidas yeezy
cheap jordans
canada goose outlet
michael kors outlet
coach outlet store
ugg outlet
longchamp uk
burberry handbags
coach outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren
moncler jackets outlet
pandora charms
pandora charms sale
pandora jewelry
canada goose
coach factory outlet
canada goose jackets
uggs on sale
ugg boots
nmd shoes
michael kors outlet
adidas outlet
pandora jewelry
birkenstock outlet
michael kors handbags
canada goose jackets
kate spade outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap jordans free shipping
jordan shoes
polo ralph lauren
adidas nmd
nike outlet
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses discount
birkenstock sandals
coach outlet
beats by dre
cheap oakley sunglasses
yeezy boost 350
ugg sandals
coach factory outlet
ultra boost
discount oakley sunglasses
nike outlet online
moncler outlet
ralph lauren outlet
cheap uggs
cheap nfl jerseys
nike shoes
coach factory outlet
pandora charms
christian louboutin outlet
michael kors uk
ray ban sunglasses
pandora charms
cheap ray bans
jordan retro
adidas shoes
ralph lauren uk
ugg boots outlet
adidas nmd
canada goose uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
nike shoes for men
michael kors outlet
nike air max
coach outlet store
pandora outlet
ray ban sunglasses
kate spade
cheap nfl jerseys wholesale
red bottom shoes
michael kors outlet
christian louboutin outlet
michael kors factory outlet
coach outlet online
air jordans
ugg boots
longchamp handbags
tory burch outlet
ugg australia
moncler jackets
longchamp uk
ugg sale
mulberry handbags
canada goose outlet
timberland outlet
pandora jewelry outlet
fitflops sale
nike store
coach outlet
oakley sunglasses
mulberry uk
coach factory outlet
cheap uggs
kate spade handbag
red bottoms shoes
ralph lauren sale clearance
pandora
ralph lauren sale clearance
coach factory outlet online
adidas yeezy
nike huarache
cheap uggs
adidas yeezy boost
valentino shoes
coach outlet
hermes birkin
canada goose sale
ray ban sunglasses
harden vol 1
cheap mlb jerseys
canada goose
ugg slippers
cheap mlb jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
cheap jordans
hermes handbags
uggs canada
adidas outlet
nike shoes
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet store
michael kors outlet
cheap uggs
canada goose outlet
ugg boots
2017.08.29linpingping
ชื่อ : linpingping   E-mail : linpingping@hotmail.com    วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 10:25 น.
IP : 27.150.221.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 15
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 545
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,158,329

https://www.youtube.com/watch?v=Qld3GAoY-i4
คลิปเกี่ยวกับอาการหย่อนสมรรถภาพชาย

คลิปปัญหาของคูณผู้หญิง

คลิปปัญหาเกี่ยวกับหนังศรีษะ
 
คลิปแก้ไขปัญหาผิวพรรณให้อ่อนเยาว์
 
 
เชิญติดตามรับฟัง รายการ "เสพสมเสน่หา"
ได้ที่ FM. 95 ทุกวันอาทิตย์ 19.30 - 22.00

รับฟังย้อนหลังที่นี่
 
Copyright by doctornopporn.com
Engine by MAKEWEBEASY