ความรู้ทั่วไป
เกษียณ แล้วเป็นยังไงละ วัยทองต้องสู้
วัยทองต้องสู้
ผู้ชายและความแข็งแรงเป็นสิ่งคู่กัน  การมีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ไปด้วยพละกำลังจึงเป็นที่ปรารถนาของผู้ชายทุกคน  การมีร่างกายที่แข็งแรงต้องแลกมาด้วยการดูแลเอาใจใส่ทั้งด้านอาหารการกิน การออกกำลังกาย  การทำงาน และการพักผ่อนที่เพียงพอ เพราะทุกส่วนของร่างกายคนเราต่างมีความสัมพันธ์เป็นระบบเดียวกัน  จึงควรดูแลร่างกายทุกส่วนให้มีความสมดุล
ระบบในร่างกาย
                ระบบอวัยวะในร่างกายของผู้หญิงและผู้ชายไม่แตกต่างกันมากนัก  ไม่ว่าจะเป็นระบบทางเดินอาหารระบบหายใจ  ระบบไหลเวียนโลหิต  ระบบต่อมไร้ท่อ  ระบบประสาท  ระบบผิวหนัง  ระบบขับถ่าย เป็นต้น
                ทุกส่วนล้วนมีกระบวนการทำงานที่สัมพันธ์กัน  หากระบบใดระบบหนึ่งเสื่อมสภาพไป  ย่อมส่งผลถึงระบบการทำงานของทั้งหมดของร่างกาย  นอกจากนี้ยังมีอีกระบบหนึ่งของร่างกาย  ซึงเป็นระบบที่ทำให้ชายและหญิงมีสรีระที่แตกต่างกัน คือ  ระบบสืบพันธ์  ระบบสืบพันธุ์นับเป็นพื้นฐานของชีวิตที่ธรรมชาติช่วยให้มนุษย์สามารถดำรงเผ่าพันธุ์ไว้ได้
รอบรู้เรื่อง  “ผู้ชาย”
นอกจากต้องดูแลระบบอวัยวะต่างๆ ในร่างกายให้สามารถทำงานได้อย่างลื่นไหลแล้ว  ผู้ชายยังต้องใส่ใจกับระบบสืบพันธุ์ที่ค่อนข้างลึกลับซับซ้อนเองด้วย  เพราะเรื่องนี้ไม่ว่าจะหญิงหรือชายต้องพึ่งตนเอง  จะปรึกษาใครก็คงไม่ดีเท่ากับความเข้าใจสภาพร่างกายของตัวเอง
                ผู้ชายค่อนข้างให้ความสำคัญกับระบบสืบพันธุ์ เพราะการมีเพศสัมพันธ์  ถือเป็นวิถีทางหนึ่งของการดำรงชีวิต  การมีปัญหาเกี่ยวกับอวัยวะสืบพันธุ์จึงเป็นปัญหาสำคัญ  ไม่ว่าจะปัญหาหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ปัญหาการไม่แข็งตัว  ปัญหาการหลั่งเร็ว  ดังนั้นการทำความเข้าใจ  และการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพทางเพศจึงเป็นสิ่งสำคัญ โดยทั่วไปจะจำแนกอวัยวะสืบพันธุ์ของผู้ชายไว้ 2 ประเภท  คือ อวัยวะสืบพันธุ์ ภายใน ได้แก่ ต่อมลูกหมาก  ท่อน้ำอสุจิ  ถุงผลิตน้ำเลี้ยงอสุจิ  ต่อมเคาเปอร์  และอวัยวะสืบพันธุ์ภายนอก ได้แก่ ถุงอัณฑะ  ลูกอัณฑะ (Testis) องคชาต (Penis)
                ลูกอัณฑะ  มีหน้าที่ 2 ส่วน คือ  สร้างอสุจิ  และเป็นต่อมไร้ท่อสร้างฮอร์โมนเพศชาย คือ  แอนโดรเจน  (Androgrns) โดยมีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน (Tesfosterone) เป็นฮอร์โมนที่สำคัญ  มีผลต่อลักษณะความเป็นชายเช่น  มีเสียงห้าว  มีหนวด เป็นต้น  อัณฑะ จะถูกเก็บอยู่ในถุงหุ้มอัณฑะ  ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมอุณหภูมิให้  เหมาะสมกับการสร้างตัวอสุจิ  อุณหภูมิจะต่ำกว่าร่างกายประมาณ 3-5 องศาเซลเซียส
                ระบบท่อนำอสุจิ  จะนำพาอสุจิเคลื่อนตัวออกจากอัณฑะและเป็นแหล่งพักสร้างอาหารเลี้ยงตัวอสุจิ เพื่อให้อสุจิเจริญเติบโตเต็มที่เตรียมพร้อมออกสู่โลกภายนอก
                องคชาต  ทำหน้าที่เป็นทางผ่านของท่อปัสสาวะ  และอสุจิ ประกอบด้วย 3 ท่อ ภายใจ 2 ท่อเป็นโพรงเลือด  มีลักษณะเหมือนฟองน้ำที่ถูกบรรจุด้วยกลุ่มของเส้นเลือดฝอย  ทั้งแดงและดำ  ซึ่งเป็นตัวการหลักของการแข็งตัวขององคชาต  อีกหนึ่งท่อเป็นท่อปัสสาวะ  เมื่อเลือดจะไหลเข้าไปในโพรงช่องว่างเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ  จะทำให้กล้ามเนื้อเรียบของหลอดเลือดขยายตัว  กล้ามเนื้อเรียบที่ขยายตัวอย่างมากนี้จะดันไม่ให้เลือดไหลออกไป  ทำให้เกิดการคั่งของเลือดในองคชาต  องชาตขยายใหญ่  แข็งขึ้น  ระยะการแข็งตัวขององคชาตนี้จะคงอยู่นานตราบเท่าที่หลอดเลือดแดงยังขยายอยู่
                ระบบไหลเวียนเลือดในองคชาต  เป็นอีกระบบหนึ่งที่มีความสำคัญในการทำให้อวัยวะต่างๆ ในระบบทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง  อวัยวะที่ใช้ในระบบนี้จึงต้องทำงานอยู่ตลอดเวลา  ขณะเดียวกันก็ต้องการการบำรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน
ปัญหา (ที่อยากให้) ไกลตัว
                ปัญหาที่ผู้ชายหวั่นเกรงเหมือนๆ กันนี้ ล้วนเกิดขึ้นในระบบสืบพันธุ์ เพราะนอกจากจะทำให้ไม่มีความสุขแล้ว  ยังทำให้ขาดความมั่นใจในตัวเองอีกด้วย
                เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ  เกิดจากองคชาตไม่สามารถแข็งตัวได้เต็มที่  หรือแข็งตัวได้ไม่นาน พอที่จะร่วมเพศได้  โดยอาจมีสาเหตุทางร่างกาย คือ  ระบบหลอดเลือดของผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน สูบบุหรี่จัดเป็นโรคอ้วน  หรือมีความเครียดสูง  มีความเสี่ยงในการเกิดปัญหาหลอดเลือดอุดตันทำให้การไหลเวียนเลือดไปสู่องคชาตไม่ดี  ระบบประสาทเกิดในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและผู้ที่กินยาบางประเภท  สาเหตุทางจิตใจ อาจเกิดจากทัศนคติไม่ดีในทางเพศ  หรืออาจเกิดจากการถูกเข้มงวดในวัยเด็กในเรื่องเพศ  หรือมีความวิตกกังวลเกี่ยวกับการทำกิจกรรมทางเพศ
                การหลั่งเร็ว  เกิดจากการไม่สามารถควบคุมการหลั่งน้ำกามของตนเองได้  ทำให้หลั่งน้ำกามก่อนสอดใส่  สาเหตุทางร่างกาย อาจเกิดจากโรคของท่อปัสสาวะส่วนหลัง  เช่น ต่อมลูกหมากอักเสบ สาเหตุทางจิตใจเกิดจากกังวลกลัวคู่สมรสจะไม่มีความสุข  หรือการมีเพศสัมพันธ์แบบหลบๆ ซ่อนๆ
แนวทางแก้ไขความบกพร่อง
                การแก้ปัญหาการบกพร่องของสมรรถภาพทางเพศ  สามารถปรึกษาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญได้  ปัจจุบันมีแนวการรักษาอยู่หลากหลายวิธี  อีกวิธีหนึ่งที่สามารถทำได้ด้วยตัวเอง  คือ การดูแลรักษาสุขภาพ  ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  พักผ่อนให้เพียงพอ ที่สำคัญคือ  ควรกินอาหารที่มีประโยชน์  เพราะอาหารบางประเภทก็มีคุณสมบัติที่จะช่วยเข้าไปปรับสมดุลให้ร่างกาย  และเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่กล้ามเนื้อได้เช่นกัน
วัยที่แตกต่าง  ก็ย่อมต้องการการดูแลที่ต่างกันออกไป  โดยเฉพาะผู้ชายที่เข้าสู่ช่วงวัยทองซึ่งต้องการดูแลสุขภาพร่างกายเป็นพิเศษ จึงต้องเลือกวิธีดูแลร่างกายให้เหมาะสมกับวัยของตัวเอง จึงจะสามารถมีสุขภาพดีอย่างแท้จริง
                สมาคมเวชศาสตร์ชะลอวัยและฟื้นฟูสุขภาพของประเทศไทย  กล่าวถึงสาเหตุหลักของการเข้าสู่วัยชราว่า มีเพียง 30%  เท่านั้นที่มีผลมาจากพันธุกรรม  ทีเหลืออีก 70 %  มาจาก สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ผู้ชาย 20+
                แน่ใจได้อย่างไรว่า  ความหนุ่ม  จะอยู่กับคุณตลอดไป
                ความเป็นหนุ่มแท้จริงจะอยู่กับเราเพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งเท่านั้นเมื่อวัยล่วงเลยไป  ความแข็งแรงและความกระฉับกระเฉงก็จะค่อยๆ จางหายไปเช่นเดียวกัน การเริ่มดูแลตัวตั้งแต่วัยหนุ่มจึงเป็นสิ่งที่พึงกระทำอย่างยิ่งแต่หลายคนกลับละเลย  เพราะพละกำลังในวัยต้นยี่สิบยังคงมีอยู่มาก  ผิวพรรณหน้าตาสดใส  ไม่ว่าดื่มเหล้าหรือสูบบุหรี่ก็ยังไม่เห็นผลกระทบใดๆ ร่างกายสามารถฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็ว  ฮอร์โมนเริ่มลดปริมาณลง  พิษสะสมจากการดื่มแอลกอฮอล์และสูบบถหรี่จะเริ่มปรากฏออกมาในรูปแบบต่างๆ เช่น กล้ามเนื้ออ่อนเพลียอวัยวะเพศอ่อนแรง  หัวล้านและลงพุงเร็วกว่าปกติ  ตามมาด้วยโรคเรื้อรังอื่นๆ เช่น มะเร็ง ตับแข็งแรง  เบาหวาน สุขภาพทรุดโทรม ฯลฯ  กว่าจะรู้ตัวก็อาจจะสายเกินไปเสียแล้ว
                การดูแลตัวเองและตระหนักถึงภัยร้ายในวัยหนุ่มที่ยังมาไม่ถึง  จึงทำให้คุณได้เตรียมพร้อมก่อนใคร  นอกจากจะลดปัจจัยเสี่ยงด้วยการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมที่บั่นทอนสุขภาพ  เช่น  การดื่มแอลกอฮอล์  การสูบบุหรี่  การรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง  และอาหารที่ไหม้เกรียม  ในการดูแลสุขภาพนั้นควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรง  รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ให้ครบ 5 หมู่ การเริ่มบำรุงดูแลตัวเองจึงเป็นสิ่งที่ควรเริ่มตั้งแต่หนุ่มเพราะร่างกายที่ได้รับการเอาใจใส่อยู่เสมอจะทำให้สามารถยืดอายุการใช้งานต่อไปได้อีก นั่นก็หมายความว่า คุณสามารถอยุ่กับวัยหนุ่มต่อไปได้นานกว่าคนที่ไม่ดูแลตัวเองเลย
ผู้ชาย 30+
                ทำงานแต่พอดี .... มีเวลาดูแลตัวเอง
                เมื่ออายุล่วงเลยมาถึงเลขสาม  เป็นวัยทำงานที่กำลังเริ่ม ต้นการมีครอบครัว  ภาระหน้าที่การทำงาน  และภาระการดูแลครอบครัว  จึงเป็นสิ่งที่บั่นทองร่างกายของเราอย่างช้าๆ ความเหนื่อยล้าจากการทำงาน ความเครียด  และการพักผ่อนไม่เพียงพอ หากสะสมโดยที่ไม่ได้รับการผ่อนคลาย  อาจเป็นบ่อเกิดของปัญหาสุขภาพต่างๆ ตามมา
                สุขภาพผู้ชายในวัย 30 ปีขึ้นไป ถ้าไม่ได้รับการดูแลมาตั้งแต่ช่วงวัยหนุ่ม  บางคนอาจจะเริ่มลงพุง  บางคนอาจจะเริ่มมีอาการศีรษะล้าน และอาจมีโรคแทรกซ้อนเข้ามา  โดยเฉพาะในกรณีที่ดื่มแอลกอฮอล์  สูบบุหรี่ หรือใช้งานร่างกายมากเกินไปโดยที่ไม่ได้บำรุงรักษาให้ดีพอ
                ผู้ชายวัยนี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ  เพื่อชะลอวัยหนุ่มให้อยู่กับคุณนานที่สุด  โดยหมั่นตรวจเช็คสุขภาพประจำปี  เพื่อตรวจหาโรคและรักษาให้หายในระยะแรกๆ ลดการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่ รวมไปถึงการปรับพฤติกรรมการรับประทานอาหาร  โดยให้ความสำคัญกับอาหารเช้ามากขึ้น  และลดปริมาณมือเย็นลง  ขณะเดียวกันก็ควรออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ  จัดเวลาพักผ่อนให้เพียงพอ  หาเวลาว่างทำกิจกรรมเพื่อคลายเครียดให้กับตัวเอง  รวมถึงบำรุงร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสมอ
ผู้ชาย VS วัยทอง
                ใช่ว่าวัยทองจะมีเฉพาะในผู้หญิง  ผู้ชายอย่างเราก็ต้องเผชิญปัญหานี้เช่นกัน  และมีอาการไม่แตกต่างกันมากนัก  การเปลี่ยนแปลงของร่างกายเมื่อเข้าสู่วัยทอง  นอกจากจะเปลี่ยนแปลงด้านสภาพร่างกายแล้ว อารมณ์และจิตใจก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นสมรรถภาพทางเพศลดลง  หงุดหงิด  ฉุนเฉียวง่าย  ทำให้ผู้คนรอบข้างได้รับผลกระทบไปด้วย  แต่อย่างไรก็ตาม  อาการวัยทองไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด  เพียงแค่เราทำความเข้าใจและปรับตัวให้ได้ก็สามารถมีชีวิตอยู่ในช่วงวัยทงอได้อย่างเป็นปกติ
ทำไมถึงเป็น “วัยทอง”
                สาเหตุของอาการวัยทองมาจากการลดลงของฮอร์โมนเพศชายที่ชื่อ  เมสโทสเทอโรน (Testosterone)  โดยปกติแล้วฮอร์โมนชนิดนี้จะทำให้เด็กชายเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ ควบคุมการเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อ  และช่วยคงสภาพความชุ่มชื้นของผิวหนัง  โดยจะมีมากที่สุด  ในช่วงอายุยี่สิบตอนต้นและจะลดลงอย่างช้าๆ  เมื่ออายุล่วงเลยเข้าสู่วัย 40 ฮอร์โมนชนิดนี้จะลดลงร้อยละ 1 ต่อปี
                Limbic  System  เป็นส่วนของสมองที่ควบคุมอารมณ์ต่างๆ รวมทั้งความต้องการทางเพศ  โดยมีฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน เป็นส่วนสำคัญในการควบคุมการทำงานของส่วนนี้ หากผู้ชายขาดฮอร์โมนชนิดนี้  ความรู้สึกหรือความต้องการทางเพศก็จะขาดหายไปด้วย  การลดลงของฮอร์โมนเทสโทสเทอโรน ทำให้ผู้ชายมีอาการเปลี่ยนไปทั้งทางร่างกายและจิตใจ  แต่จะเป็นเร็วหรือช้า  ก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายของแต่ละคน  อาการเหล่านี้เราเรียกว่า  ภาวะขาดฮอร์โมนเพศชาย  หรือ  Partial  Amdrogen Deficiency in Aging Male (PADAM) 
                นอกจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น  ยังมีปัจจัยเสริมอีกมากมายที่ทำให้ฮอร์โมนเพศชายลดลงเร็วกว่าปกตินั่นคือ
 
 • กรรมพันธุ์ที่ถ่ายทอดผ่าน DNA
 • การทำงานหนัก และพักผ่อนน้อย  เป็นสาเหตุทำให้ร่างกายอ่อนเพลีย ไม่มีแรง
 • ความเครียด ความวิตกกังวล
 • ความอ้วน ก่อให้เกิดไขมันอุดตันในเส้นเลือด
 • การขาดสารอาหารบางชนิด เช่น แร่ธาตุสังกะสี เบต้าแคโรทีน ฯลฯ ทำให้การสร้างฮอร์โมนไม่เป็นปกติ
 • การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ สูบบุหรี่
 • มีโรคประจำตัวเรื้อรัง  เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง  โรคไต  โรคตับ โรคอ้วน โรคปอด ฯลฯ
 • การกินยาบางชนิด  เช่น  ยารักษาไทรอยด์  ยารักษาผมร่วง  ยาลดกรด ฯลฯ
วัยทอง...สู่การเสื่อมของร่างกาย
                ผู้ชายในวัยทองนอกจากจะมีปัญหาเรื่องทางเพศแล้ว  หากไม่ได้รับการดูและรักษาสุขภาพและหมั่นออกกำลังกายมาตั้งแต่วัยหนุ่ม  ระบบการทำงานต่างๆ ในร่างกายก็จะเริ่มเสื่อมสภาพไปตามเวลาเช่นกัน  ไม่ว่าจะเป็นระบบย่อยอาหาร การหายใจผิดปกติ  กล้ามเนื้อไม่มีแรง  การขับถ่ายที่ไม่ปกติ  เคล็ดขัดยอก ปัญหาทางสายตา  นอกจากเกิดจากฮอร์โมนที่ลดน้อยลงแล้ว  ยังมีสาเหตุอื่นๆ  อีกเช่นกัน  ทั้งนี้ สภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลภาวะ ฝุ่น ควัน เชื้อโรค สารเคมี ที่ปนเปื้อนอยู่ในอากาศ ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ระบบทางเดินหายใจเสื่อมไป 
                นอกจากนี้การรับประทานอาหารในทุกๆ วัน ก็ทำให้ระบบทางเดินอาหารและระบบขับถ่ายเสื่อมสภาพลงโดยที่เราไม่รุ้ตัวเช่นกัน  การทำงานในแต่ละวันก็มีส่วนทำให้กล้ามเนื้อร่างกายและกระดูกที่ผ่านการใช้งานนับเป็นเวลาสิบๆ ปี ย่อมเสื่อมสภาพบง  ซึ่งบางครั้งจะไม่แสดงออกในวัยหนุ่ม  แต่จะส่งผลระยะยาวในวัยที่มากขึ้น
สัญญาณ ของวัยทอง
                สำหรับผู้ชายที่ล่วงเข้าสู่วัย 40 ปี  ต้องคอยพึงสังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของตัวเอง  ถ้ามีอาการดังต่อไปนี้เข้าใจไว้เลยว่าคุณไดเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งวัยทองแล้ว
                อาการทางร่างกาย
                การลดระดับลงของฮอร์โมนเพศชายทำให้อวัยวะต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของฮอร์โมนเพศมีการเปลี่ยนแปลงไป ก่อให้เกิดเป็นอาการต่างๆ  ตามมา เช่น สายตายาวขึ้น  มักมีอาการร้อนวูบวาบ  ตามร่างกาย  กล้ามเนื้อหดตัวทำให้รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรง  การเคลื่อนไหวร่างกายเฉื่อยชาลง  ปวดเมื่อยร่างกายโดยไม่มีสาเหตุมีอาการเบื่ออาหาร  ระบบการเผาผลาญไขมัน  ลดลงทำให้เหลือไขมันสะสมอยู่ตามหน้าท้อง  คนวัยทองจึงมักจะอ้วนลงพุง   นอกจากนี้ยังพบว่ามีการแข็งตัวของอวัยวะเพศน้อยลง  การหลั่งน้ำอสุจิลดลงทั้งปริมาณและความถี่
                อาการทางด้านอารมณ์และสติปัญญา
                คนในวัยทองมักมีอารมณ์แปรปรวน  หงุดหงิดง่าน โกรธง่าย  จู้จี้จุกจิก  ความจำลดลงทำให้หลงลืมบ่อยขึ้น  อีกทั้งทำอะไรก็จะไม่กระฉับกระเฉงเหมือนเดิม
                อาการทางด้านจิตและเพศ
                ผลกระทลต่อด้านจิตใจที่เกิดขึ้นในคนวัยทอง คือ มักนอนไม่หลับ  หรือนอนตื่นเร็วกว่าปกติ วิตกกังวลกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกินพอดี  ตื่นตกใจง่าย  ไม่ค่อยสนใจคนรอบข้าง  ด้านอาการทางเพศ ผู้ชายวัยทองจะมีความต้องการทางเพศลดลง และเริ่มมีปัญหาเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ ได้แก่ องคชาตเริ่มไม่แข็งตัว  องคชาตอ่อนตัวเร็ว ฯลฯ  การเสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Erectile Dysfunction หรือ  ED) เป็นภาวะที่อวัยวะเพศไม่สามารถแข็งตัวได้เต็มที่  หรือแข็งนานพอก็จะทำให้เกิดมีเพศสัมพันธ์ที่พึงพอใจของทั้งสองฝ่าย
                ผลของการขาดฮอร์โมนเพศชายเมื่อเข้าสู่ระยะวัยทองอาจทำให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาได้อีกมาก  เช่น โรคกระดูกพรุน เส้นเลือดตีบตัน ต่อมลูกหมากโต เป็นต้น
ทำอย่างไร?  เมื่อเข้าสู่วัยทอง
                ผู้ชายที่มีอายุล่วงเลยเข้าสู่วัย 40 ปีขึ้นไปแล้วเริ่มมีอาการผิดปกติและไม่แน่ใจว่าเป็นอาการของคนในวัยทองหรือไม่นั้น  อาจจะไปพบแพทย์เพื่อตรวจร่างกายให้แน่ใน เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงตัวเอง
ปรึกษาแพทย์
                เมื่อปัญหาวัยทองเริ่มเกิดขึ้น และรู้สึกว่ากำลังเป็นปัญหาต่อการดำเนินชีวิต  การปรึกษาแพทย์น่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุด  ซึ่งการรักษาของแพทย์นั้นจะมีหลายวิธี  ในขั้นแรกอาจใช้การรักษาทางจิตใจด้วยการพูดคุยทำความเข้าใจก็สามารถฟื้นฟูจิตใจผู้ป่วยได้  หรือให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทน ซึ่งมีทั้งชนิดรับประทาน  ฉีด ทาผิวหนัง  แปะที่อัณฑะ  แปะที่ผิวหนังและฝังใต้ผิวหนัง  แต่จะต้องอยู่ในการควบคุมดูแลของแพทย์เท่านั้น  เพราะนอกจากจะมีข้อดีแล้ว  การให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนก็มีข้อควรระวังมากเช่นกัน
                ข้อควรระวังของการใช้ฮอร์โมนทดแทน
                ผู้ที่มีอาการดังต่อไปนี้ห้ามใช้ฮอร์โมนเพศชายทดแทน  ได้แก่  ผู้ที่มีอาการต่อมลูกหมากโตที่มีการอุดตันของท่อปัสสาวะอย่างรุนแรง  ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับตับ  รวมทั้งผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากและมะเร็งเต้านม  ฮอร์โมนเพศแม้จะช่วยเพิ่ม  เรื่องสมรรถภาพทางเพศ  แต่ก็อาจทำให้มีบุตรยากเพราะจำนวนอสุจิจะลดลงจากผลของฮอร์โมน  นอกจานนั้นยังมีปัญหาหน้ามัน  เป็นสิว  ผมร่วงให้ต้องกังวลใจอีกด้วย
                การให้ฮอร์โมนเพศชายทดแทนไม่ได้เป็นสาเหตุของการเป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอย่างที่เข้าใจกัน  แต่ผู้ที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมากอยู่แล้วห้ามใช้เพราะจะทำให้มะเร็งลามไปที่อื่นตัว  ส่วนผุ้ที่เป็นโรคหัวใจและเบาหวาน สามารถใช้ฮอร์โมนทดแทนได้
ดูแลตัวเอง
                ออกกำลัง               วัยทองไม่ใช่โรคร้ายแรง เราสามารถทำความเข้าใจสาเหตุ  อาการ และเตรียมพร้อมรับมือเมื่อต้องเข้าสู่วัยทองไว้ล่วงหน้าได้  ด้วยการออกกำลังกายเป็นประจำอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน นานครั้งละ 30 นาที เพื่อรักษาร่างกายให้แข็งแรง รวมทั้งทำจิตใจให้แจ่มใสอยู่เสมอ
                นอนหลับพักผ่อน                 ผู้ที่อยู่ในช่วงวัยทองควรนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ ลดความเครียดจากการทำงานด้วยการทำกิจกรรมนันทนาการ   เลือกอยู่ในที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์  หลีกเลี่ยงสถานที่แออัด  จัดสภาพแวดล้อมให้เหมาะสม  มีความแลอดภัย  ไม่ให้หกล้มง่าย  เนื่องจากคนในวัยทองจะมีอาการกระดูกพรุน  และกล้ามเนื้อไม่แข็งแรง  จึงมักเกิดอุบัติเหตุได้ง่าย
                พบแพทย์               คนในวัยทองมักเสี่ยงต่อการเกิดโรคได้ง่าย   จึงควรหมั่นไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาโรคที่อาจเกิดเมื่ออายุมากขึ้น  เพื่อที่จะสามารถรักษาได้ในระยะแรก  เช่น  โรคเบาหวาน  ความดันโลหิตสูง  โรคหัวใจ  โรคตับ  โรคไต  เป็นต้น
                รับประทานอาหาร               การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบทั้ง 5 หมู่  ก็มีส่วนสำคัญที่ทำให้ผู้ชายเข้าสู่วัยทองช้าลง  สำหรับคนที่กำลังเข้าสู่วัยทองควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารที่มีไขมันสูง  โดยลดอาหารจำพวกเนื้อหมู  เนื้อวัวติดมัน  ใช้น้ำมันจากพืชมาประกอบอาหารแทนน้ำมันจากสัตว์  เช่น  น้ำมันถั่วเหลือง  น้ำมันรำข้าว เป็นต้น  นอกจากนี้ชาววัยทองยังควรลดการรับประทานคอเลสเตอรอลสูง  เช่น  กุ้ง  ไข่แดง  หอยนางรม  ปลาหมึก  ฯลฯ  ลดอาหารจำพวกแป้ง  อาหารรสหวานจัด  เค็มจัด อาหารฟาสต์ฟู้ด  และอาหารที่มีคาเฟอีมากเกินไป  เน้นรับประทานปลาเนื่องจากปลามีกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่เป็นประโยชน์ต่อระบบไหลเวียนเลือด  รวมทั้งหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์และการสูบบุหรี่
                นอกจากอาหารที่มีประโยชน์แล้ว  สมุนไพรบางชนิดก็มีสรรพคุณช่วยในการปรับสมดุลในร่างกายเพราะประกอบได้ด้วยสารอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของคนวัยทองหลายชนิด  ทั้งวิตามิน  โปรตีน  เกลือแร่ต่างๆ  กรดอะมิโนธรรมชาติ  รวมไปถึงสารสกัดที่ช่วยกระตุ้นการสร้างฮอร์โมนในเพศชาย  นอกจากนี้สมุนไพรธรรมชาติยังปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอีกด้วย
สมุนไพร  ของดี  ที่มีในธรรมชาติ
                เขากวางอ่อน  ตำราแพทย์แผนไทย  มีการกล่าวถึงว่าเป็นสัตว์สมุนไพร  ที่ได้จากเขาอ่อนของกวาง  มีการใช้กันมาอย่างยาวนานแล้วในประวัติศาสตร์ของจีน  โดยมีสารประกอบที่เป็นโยชน์ต่อร่างกายหลายชนิดได้แก่
 
 • Insulun-like  Geowth-1 (IGF-1)  เป็นฮอร์โมนที่เร่งการเจริญเติบโตของเซลล์เพื่อให้เกิด เซลล์ใหม่แทนเซลล์ที่เสื่อมสภาพ  กระตุ้นให้ร่างกายสร้างเนื้อเยื่อ  เส้นใยประสาท  กล้ามเนื้อและไขกระดูก  ช่วยเผาผลาญน้ำตาลซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคอ้วน บำรุงโลหิต เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเม็ดเลือดขาว  จึงทำให้ร่างกายแข็งแรงดูมีชีวิตชีวา
 • Epidermal  Growth Factor  (EGF) และโปรตีนคอลลาเจน  มีส่วนช่วยกระตุ้นเซลล์ผิวให้แข็งแรงและช่วยในกระบวนการสมานแผล  เร่งกระบวนการเผาผลาญที่จะเพิ่มสัดส่วนของเซลล์ใหม่  ทำให้ผิวพรรณดูสดใสอ่อนกว่าวัย
 • Gonadotropin  Releasing  Hormone (GnRH) เป็นฮอร์โมนที่ถูกสังเคราะห์ขึ้น  เพื่อกระตุ้นการหลั่ง LH (Interstital  cell-stimulating  Hormone) ซึ่งทำหน้าที่กระตุ้นลูกอัณฑะให้ผลิตน้ำเชื้ออสุจิ
 • Testosterone  เป็นฮอร์โมนชนิดเดียวกับฮอร์โมนเพศชาย  ทำหน้าที่เสริมฮอร์โมนเพศในเพศชาย  ช่วยกระตุ้นอัณฑะ ให้ผลิตอสุจิ  มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาภาวการณ์มีบุตยากเนื่องจากจำนวนอสุจิไม่เพียงพอ
กระชายดำประกอบด้วยสารกลุ่มฟลาโวนอยด์ช่วยลดการทำลายเซลล์ประสาทในสมองจึงช่วยปรับสภาพโลหิตให้ดีขึ้นเพิ่มศักยภาพในเพศชาย และมีสารต้านอนุมูลอิสระช่วยต่อต้านการมิวเตชันที่เป็นสาเหตุของการเกิดมะเร็งอีกด้วย
งานวิจัยเกี่ยวกับกระชายดำที่ยอมรับกันอย่างแพร่หลาย ที่วิจัยโดย บังอรศรีพานิชกุลชัยและคณะ (2547 ; 2548)  พบว่า  สารสกัดที่ได้จากกระชายดำ  มีผลต่อระบบสืบพันธุ์ชัดเจน  สามารถเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังระบบสืบพันธ์ และลดการหดตัวของกล้ามเนื้อ Camoversum  จากอวัยวะเพศในหนูทดลองเพศผู้ทั้งยังเพิ่มการไหลเวียนในองคชาตของสุนัขด้วย  นอกจากนี้การทดลองในหนูแก่พบว่า  ช่วยกระตุ้นพฤติกรรมทางเพศ  โดยลดระยะเวลาในการมีกิจกรรมทางเพศให้เร็วขึ้น และทำให้หนูแก่เพิ่มจำนวนในการมีกิจกรรมมากขึ้น  นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มความจดจำและการเรียนรู้ให้กับหนูแก่ที่มีความเครียดด้วย
 
 •  
พริกไทยดำประกอบด้วยสาร พิเพอรีนและสารฟีนอลิกส์ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระช่วยป้องกันมะเร็งและมีฤทธิ์กระตุ้นประสาทความเผ็ดร้อนของพริกไทยยังมีฤทธิ์ในการช่วยอาหารและบำรุงร่างกายให้มีพละกำลัง
ผลการวิจัยจากทีมวิจัยคณะเภสัชศาสหตร์มหาวิทยาลัยของแก่น เมื่อปี2551พบว่าสารสกัดพิเพอรีนจากพริกไทยดำซึ่งเป็นสารอัลคาลอยด์สามารถช่วยให้หนูทดลองที่มีอาการความจำเสื่อม สมารถกลับมามีความจำเป็นปกติ
 
 •  
ทั้งนี้จากงานวิจัยของสิริเพ็ญเลื่อนเชยและสิริรัตน์เตียงกูลได้กล่าวถึงฤทธิ์การต่อต้านออกซิเดชั่น ของทิ้งถ่อนไว้ในการศึกษาฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นของตำรับสมุนไพรอายุวัฒนะของไทยว่าสารสกัดจากเปลือกทิ้งถ่อนมีฤทธิ์ต้านออกซิเดชั่นและต้านการแตกตัวตัวของเม็ดเลือดแดงมากที่สุดโดยเปรียบเทียบกับพริกไทยแห้วหมูเปลือกตะโกนาบอระเพ็ดและเมล็ดข่อย
 
 • Chebulinic  Acid, Tannic  และ  Ellagic Acid   ซึ่งเป็นสารต้านต้านอนุมูลอิสระ  ออกฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของเซลล์มะเร็ง  ยับยั้งการขยายตัวของก้อนมะเร็ง   มีวิตามินซีสูง  ชะลอความชรา  และซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย  อีกทั้งช่วยบำรุงหัวให้ทำงานเป็นปกติ
น้ำผึ้งเป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตประกอบด้วยน้ำตาล17ชนิด มีวิตามินบี 2, 3, 5, 6, 9 วิตามินซี แคลเซียมสังกะสีเหล็ก แมกนีเซียมฟอสฟอรัส โพแตสเซียม และโซเดียมนอกจากนั้นน้ำผึ้งยังมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอทั้งยังบำรุงให้ไหลเวียนเป็นปกติ
รากตะโกนามีฤทธิ์กระตุ้นร่างกายให้สดชื่นแข็งแรงช่วยเจริญอาหารแก้ร้อนในขับปัสสาวะ ช่วยบำรุงกำลังในผู้ชายให้รู้สึกสดชื่นแข้งแรงอยู่เสมอ
 
 • Piperine  มีฤทธิ์กระตุ้นการทำงานของระบบ  ย่อยอาหาร  บรรเทาอาการท้องอืดท้องเฟ้อ  และมีน้ำมันหอมระเหยช่วยกระตุ้นระบบหายใจให้ทำงานได้ดี
เถาเอ็นอ่อนประกอบด้วยกรดอะมิโนชนิดต่างๆได้แก่แอสพาราจีนซีรีนอะจินีนและจีเอบีเอช่วยคลายกล้ามเนื้อทำให้เส้นเอ็นหย่อนแก้ปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอก และบำรุงเส้นเอ็นในร่างกายให้แข็งแรงมีกำลังอยู่เสมอ
วัยทองเป็นช่วงระยะเวลาการเปลี่ยนแปลงสภาวะอารมณ์และร่างกายเพียงแค่ช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตเท่านั้นเพียงแค่ป้องกันไม่ให้เกิดโรคอื่นๆ ตามมาด้วยการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอพักผ่อนให้เพียงพอทานอาการที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ เมื่อสามารถปรับตัวและเข้าใจในสภาพอาการที่เป็นอยู่ไดเราก็สามารถใช้ชีวิตต่อไปได้อย่างไร้ปัญหา
 
ความรู้ทั่วไป
- โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
- เรื่องของ กลิ่น และ เซ็ก
- วิธีรักษาโรค อีดี (โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย)
- แสดงวิธีใช้เครื่องดูดรัดสูญญากาศ
- เกษียณ แล้วเป็นยังไงละ วัยทองต้องสู้
- เทคนิคการขยายขนาด สำหรับผู้ชาย
- ต้อนรับเทศกาลกินเจ สำหรับผู้ที่ต้องการ โอเมก้า 3 แบบเจ
- ปัญหาที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ B5
- ปัญหาที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ NP Caps
- โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction )
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
christian louboutin knockoffs subsequent in Australia and that produces an amazing offer of monetary perception for him. Foxwedge and McDonald Christian Louboutin Toundra Booty mm Brown offer using the christian louboutin studded pumpsof getting on Australia's most latest A million colt sensiblechristian louboutin heels for which the latter is rated a christian louboutin daffodil pumps last-start victory.replica christian louboutinrivals tory burch heels on Saturday, sensible christian louboutin spiked heelsto stay unbeaten and preserve Christian Louboutinadding to his increasing cost like a long-term stallion prospect. Smart Missile can be getting viewed like a Cox Plate contendertory burch wallets fourth collection replica louboutin pumpsof betting alongside Kiwi herochristian louboutin glitter pumps. That industry is headed by replica christian louboutin pumps at but with two-timechristian louboutin replica think not defending his title, the Cox Plate is shaping as between the an amazing offer Giuseppe Zanotti Bootsmore available in latest years.tory burch flats Scarlett Lady and Lion Tamer stay tight in replica christian louboutin heels but between theChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps movers in ea fake christian louboutinmore women with previous and futurereplica louboutin shoes generations of women have not been free,tory burch boots they can always show herimmolation toChristian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the outskirts of thetory burch flats sale city playingChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, listening to opera,
Giuseppe Zanotti Boots you would have to bully people,Christian Louboutin Asteroid heard surprised a moment, whispered: how tone much like the little Giuseppe Zanotti Sneakers outletYan'er point Unlike tory burch ballet flatsGo to leave immediately. A Huaxing Tory Burch shoes in theGiuseppe Zanotti Sneakers online end whether these people canGiuseppe Zanotti sale get away with it? Giuseppe Zanotti SneakersCalm night, the Nicholas Kirkwood shoes dark rain alone in the room to tory burch handbagsexercise our powers to heal, suddenly, the door rang. The dark rain squinting his eyes,christian louboutin narcissus pumps his face showing a trace ofchristian louboutin glitter heels lighted, busy to get out of bed to open the door.Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers See really Huaxing the dark rain Giuseppe Zanotti Sneakerseyes could not help but reveal the slightest joyGiuseppe Zanotti online, gently let him into the room.tory burch reva flats Just shut the door,giuseppe zanotti the dark rain could not help but cry Jiaotichristian louboutin storesLooked at thegiuseppe zanotti shoeswantonly activities JiaoGiuseppe Zanotti Sneakers language dark rain could not help but cry, she was softvalentino outlet in the eyes of thetory burch flip flops outlet light and dark mind the rain Xiuyou the hi know will Huaxing doing, and my heart full of desire. tory burch flats discount Gently dark rain soft body on the bed,giuseppe zanotti the tory burch outlet When I will send someone to find out their hiding place, then I will personally go to will them. giuseppe zanotti outletAt that time, the statistics of the sea election out, the Fair will be the main http://www.christian-louboutinsreplicas.com
ชื่อ : http://www.toryburchs.net   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 16 เมษายน 2559 09:52 น.
IP : 106.186.121.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
coach outlet
christian louboutin outlet
red bottoms
christian louboutin
adidas outlet
adidas yeezy
nfl jerseys wholesale
nike cortez
ugg outlet
cheap ugg boots
ugg outlet
uggs
adidas nmd
kate spade bags
ralph lauren outlet
canada goose sale
coach outlet
cheap jordans
louis vuitton factory outlet
michael kors handbags
tory burch outlet store
louis vuitton outlet
kate spade outlet store
canada goose sale
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
jordans
christian louboutin
mlb jerseys wholesale
coach canada
ralph lauren outlet online
coach outlet store
nike shoes
coach outlet
ugg boots on sale
hermes handbags
adidas yeezy boost
coach bags
louis vuitton outlet store
ugg ustralia
canada goose outlet
canada goose jackets
superdry
ralph lauren outlet
longchamp handbags
birkenstock shoes
ugg boots
discount ray ban sunglasses
coach canada
ugg sandals
michael kors canada
coach outlet store
moncler outlet
adidas shoes
supreme uk
north face outlet online
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
coach factory outlet
michael kors outlet store
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
hermes bags
michael kors handbags
birkenstock sandals
ugg outlet
pandora outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses discount
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
nike outlet store
pandora jewelry
oakley sunglasses
longchamp outlet
ralph lauren sale clearance
coach handbags
coach outlet
rayban
coach factory outlet
burberry outlet
coach outlet
pandora charms uk
hermes handbags
coach outlet store
adidas shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg outlet store
coach factory outlet
michael kors canada
valentino shoes outlet
yeezy boost
mbt shoes
ugg boots canada
ugg outlet
michael kors outlet
nmd adidas
ugg boots
adidas nmd
gucci outlet
coach outlet
longchamp bags
nmd adidas
cheap mlb jerseys
moncler outlet
coach outlet
beats by dr dre
adidas superstar
doudoune moncler
coach factory outlet
yeezy boost 350
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
pandora jewelry
louboutin shoes
toms shoes outlet
birkenstocks
coach factory outlet
adidas yeezy
supreme
cheap oakley sunglasses
coach outlet
polo ralph lauren
burberry outlet canada
cat boots
birkenstock sandals
pandora uk
ray ban sunglasses
moncler
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
coach outlet
james harden shoes
yeezy 350 boost
ugg sale
ugg outlet
mulberry outlet
mulberry bags
cheap jordans
michael kors outlet
north face outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
christian louboutin
burberry sale
coach factory outlet
ugg ustralia
pandora uk
birkenstocks
pandora jewelry
ralph lauren uk
michael kors outlet store
coach outlet
ugg boots on sale
michael kors outlet
pandora charms
canada goose
oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora jewelry
toms outlet
canada goose sale
polo ralph lauren outlet
burberry sale
kate spade handbags
fitflops
ugg outlet store
air max 2018
toms shoes outlet
ugg outlet
toms shoes
coach factory outlet
ugg outlet
uggs outlet
pandora charms
coach outlet
pandora charms sale clearance
cheap oakley sunglasses
nike outlet
michael kors handbags
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
toms shoes
yeezy boost
superdry uk
kate spade
jordan retro 11
canada goose outlet
ugg boots for women
ugg boots
ugg outlet
ralph lauren uk
ugg boots
pandora charms
kate spade outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
adidas yeezy
cheap jordans
canada goose outlet
michael kors outlet
coach outlet store
ugg outlet
longchamp uk
burberry handbags
coach outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren
moncler jackets outlet
pandora charms
pandora charms sale
pandora jewelry
canada goose
coach factory outlet
canada goose jackets
uggs on sale
ugg boots
nmd shoes
michael kors outlet
adidas outlet
pandora jewelry
birkenstock outlet
michael kors handbags
canada goose jackets
kate spade outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap jordans free shipping
jordan shoes
polo ralph lauren
adidas nmd
nike outlet
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses discount
birkenstock sandals
coach outlet
beats by dre
cheap oakley sunglasses
yeezy boost 350
ugg sandals
coach factory outlet
ultra boost
discount oakley sunglasses
nike outlet online
moncler outlet
ralph lauren outlet
cheap uggs
cheap nfl jerseys
nike shoes
coach factory outlet
pandora charms
christian louboutin outlet
michael kors uk
ray ban sunglasses
pandora charms
cheap ray bans
jordan retro
adidas shoes
ralph lauren uk
ugg boots outlet
adidas nmd
canada goose uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
nike shoes for men
michael kors outlet
nike air max
coach outlet store
pandora outlet
ray ban sunglasses
kate spade
cheap nfl jerseys wholesale
red bottom shoes
michael kors outlet
christian louboutin outlet
michael kors factory outlet
coach outlet online
air jordans
ugg boots
longchamp handbags
tory burch outlet
ugg australia
moncler jackets
longchamp uk
ugg sale
mulberry handbags
canada goose outlet
timberland outlet
pandora jewelry outlet
fitflops sale
nike store
coach outlet
oakley sunglasses
mulberry uk
coach factory outlet
cheap uggs
kate spade handbag
red bottoms shoes
ralph lauren sale clearance
pandora
ralph lauren sale clearance
coach factory outlet online
adidas yeezy
nike huarache
cheap uggs
adidas yeezy boost
valentino shoes
coach outlet
hermes birkin
canada goose sale
ray ban sunglasses
harden vol 1
cheap mlb jerseys
canada goose
ugg slippers
cheap mlb jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
cheap jordans
hermes handbags
uggs canada
adidas outlet
nike shoes
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet store
michael kors outlet
cheap uggs
canada goose outlet
ugg boots
2017.08.29linpingping
ชื่อ : linpingping   E-mail : linpingping@hotmail.com    วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 10:24 น.
IP : 27.150.221.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
In the modern workplace,Salomon Outlet fine high heels or red bottoms louboutin high heels has Air Jordans become a very nike air max 2017 attractive gas field coach outlet and the symbols cheap Jordan of professional women.North Face Outlet It is full of women charm,Coach Outlet Clearance but full of strength,Nike Outlet Storebut want to control,Converse Shoes but need some skills,moncler as it is coach outlet online pointed or adidas nmd thin high-heeled,Polo Outlet is not mont blanc very good control,Uggs black friday should be correct standing posture Longchamp Outlet and skill selection Christian Louboutin Shoes of high heels,Swarovski Jewelry Outlet So what kind of shoes nike shoes in the polo outlet environment nike outlet where the most suitable for you.ugg australia The choice of Fitflop Shoes high heelsCoach Outlet depends on ugg outlet your daily activities Timberland and lifestyle.canada goose jackets outlet If you are a professional woman,Michael Kors Online then the ray ban sunglasses classic style Coach Outlet and color is the most Coach factory outlet suitable for Kate Spade Handbags office choice,Canada Goose Outlet Online in addition,ray ban outlet online we should Coach Outlet also pay Coach Factory Outlet attention to the material,Coach Handbags in order to create Pandora Jewelry a fine image.Michael Kors Outlet Online Lots of clothes Coach Factory Outlet because polo ralph lauren of high heels,coach outlet online they become Stuart Weitzman Shoes more attractive,Michael Kors Cyber Monday because high heels vans outlet can lengthen the kate spade handbags legs lines,air max pas cher improve the polo ralph laurenoverall temperament.Coach Outlet online But high-heeled shoes cheap jerseys china for the style of Christian Louboutin Sneakers clothing is Coach Outletessential,UGG Outlet such as tommy hilfiger choosing the Coach Factory Outlet high heels party,michael kors outlet online vibrant dress true religion jeans should be Coach Outlet Store Online more fun with Michael Kors outlet high heels,Adidas Outlet such as suede or jordan shoes for sale bright decoration.Michael Kors Factory Outlet OnlineWear high heels at the office,Michael Kors outlet Online try to avoid uggs the popular colors,Ugg Boots the simpler the Ray Ban Outlet more professional,Michael Kors Outlet the more gas field foot.moncler outlet Women wear Christian Louboutin Outlet high heels,ugg boots on sale although it Asics Outlet may not nike store be comfortable,Coach Outlet Store Online but spontaneously moncler gave birth to burberry a sense of self-satisfaction,north face jackets as if wearing nhl jerseys high heels on oakley vault the goddess of it,Cheap Ray Ban Sunglasses tempered doubled.coach outlet But the true religion jeans outlet way to wear coach purses high-heeled Fitflop Sandals shoes more adidas nmd R1 comfortable and safe Air Jordans to take every step,ugg boots sale is the challenge north face jackets of every woman.oakley outlet online When a woman Ray Ban Sunglasses who wears Tory Burch Outlet Store high heels hard to get out the north face at every turn,Michael Kor Factory Outlet it has nothing to ugg store do with sexy,Coach Factory Outlet Online safe, just to maintain Uggs Outlet the correct posture,New Balance Shoes Outlet to maintain the Coach Outlet Cheap balance of timberland boots the body in order to have the charm of the goddess.Coach Outlet Online Therefore,Oakley Sunglasses Outlet selecting a pair Moncler of suitable Salomon Shoes and comfortable Tory Burch Outlet Store high heels Coach Outlet Store Online is important.canada goose outlet Monochrome dress nfl jerseys wholesale is an elegant way of dressing,Oakley Sunglasses it can improve the North Face Jackets Outlet texture of the dress montblanc pen sale and overall style. However,swarovski crystal the monochrome coach factory outlet dress is not kate spade outlet limited to red bottom shoes neutral tones,Kate Spade Handbags you can choose from Adidas Outlet Store head to toe with a bold tone.michael kors outlet But the longchamp sale monochrome will be red bottom shoes bright colors and nba jerseys sale light tones,Ed Hardy Clothing Outlet if you worry about air jordan shoes the dress too loud,tory burch sale can not find the focus,canada goose you can choose yeezy boost 350 bright colors Ugg Boots to match the smooth North Face Jackets monochrome,Timberland Outlet balanced style.pandora charms If your goal is Prada Handbags bold and sexy,Coach Outlet from head to fitflop sale toe a red easy to Prada achieve.Ray Ban Sunglasses If you have Nike Shoes a creative job,moncler jackets sale then you can use Vans Store a bright true religion outlet stream of color,Air Jordans Shoes reflecting Uggs Outlet active thinking Skechers Sandals and popular direction.Michael Kors Outlet A neutral Moncler Jackets Outlet color dress is a bit boring,yeezy boost even the fine,Coach Outlet Online but it also came flat and boring.under armour outlet At this time,mont blanc michigan with a pair Ugg Outlet of popular high-heeled shoes,Polo Ralph Lauren Outlet there is no need yeezy boost 350 for more other oakley sunglasses storeaccessories,Asics Shoes but also instantly make oakley sunglasses outlet the dress becomes Nike Air Max 2017 interesting. The bright Red Bottom Shoes color is very active Cheap NFL Jerseys color escape,true religion jeans can bring creativity.Giuseppe Zanotti Outlet Life has been filled oakley sunglasses outlet with a variety coach factory outlet online of boring black New Balance Outlet and white ashes,Ralph Lauren Outlet if you do not Michael Kors Bags Outlet have bright color tooakley sunglasses regulate life,Cheap Jordans then something tedious.Ray Ban Sunglasses In addition,retro jordan shoes bright color is still timberland shoes very important Cheap Ray Ban focus color,Pandora Bracelets can make people Coach Factory Outlet see you at a glance.longchamp handbags Not only is the neon cheap jerseys from china color bright,Louboutin Outlet green, red,cheap canada goose jackets etc.,Cheap Oakley Outlet it can be illuminated as pandora charms a light living.cheap oakley sunglasses If you love adventure,Oakley Sunglasses then combining different Ray Ban Sunglasses Outlet shades of dress Adidas Outlet is also not Michael Kors Outlet Online a fun and elegant adventure.rayban sunglasses The body is Coach Outlet Online surrounded by Ray Ban Eyeglasses a variety of colors,Christian Louboutin Outlet and then add some pieces Michael Kors Outlet Online of strange accessories,Christian Louboutin a beautiful and sac longchamp pas cher lively beautiful Adidas NMD image emergessac longchamp paris spontaneously.the north face outlet Red high heels is a valentino heels power of existence,UGG Australia but also a sexy,louboutin is a fashion statement Michael Kors Outlet Online of the series.ray ban sunglasses outlet The elegant high heel of Kate Spade Handbags Outlet bright color,ugg australia boots can turn your attention to swarovski outlet your leg lines with a michael kors outlet canada touch of sexy red.Burberry Outlet Red is a very nba jerseys striking color,ugg australia it is black,Ferragamo Shoes brown,swarovski jewelry sale dark blue, gray,Polo Ralph Lauren Outlet white and many Skechers Outlet other neutral colors among the very appropriate,Coach Outlet which can make red as the focus.tory burch outlet Especially red Polo Ralph Lauren Outlet Store and black with more fashion,Michael Kors Bagsbecause the red is under armour outlet completely outside,Nike Factory Outlet it looks sexier.Coach Outlet In an unexpected way to use,Polo Ralph Lauren Shirts try to extend your style.
ชื่อ : dongbei   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 16:07 น.
IP : 69.167.27.XXX

ความคิดเห็นที่ 4

jimmy choo outlet


sunglasses sm


michael kors outlet ca


kate spade


puma sneakers


trazodone100mg


ray ban sunglasses outlet


Jared Jewelry - Official


kate spade purses


Black Friday Sales


michael kors outlet online


black friday shopping


oakley sunglasses


timberland shoes


under armour stock


ray ban outlet sale


pandora charms sale


sunglasses


The Retail Compliance Association


pandora rings


Rolex Watch


Nike Air Max 2017


Nike Free 3.0


michael kors outlet


jimmy choo shoes


kate spade outlet


kate spade shopping


Air Max 180 Homme


Nike Air Jordan Enfants


salomon sneakers


canada goose outlet


diesel watches


Prada Bags


hot burberry outlet


coach outlet online


puma sneakers online


jimmy choo outlet


burberry


Nike Air Max Couple


pandora uk


ray ban outlet


hot dor


louis vuitton outlet


michael kors outlet


coachs outlet


michael kors outlet online


chaussures asics femme


Nike Air Jordan


michael kors australia


prada outlet


clearance


Nike Air Max


pandora rings


prada outlet online


Coach Purses


ray ban outlet


yeezy shoes


kate spade


chrome store canada


louis vuitton outlet


michael kors outlet online


skechers shoes


Zales Jewelry


michael kors outlet online


mk outlet for sale


chanel outlet


Air Max 180


Air Max Enfants


shoes sale


Air Jordan Fly 23


China wholesale


Dreamland Jewelry - Official


Markenschuhe


Air Max 180


coach tennis shoes


Burberry Shirt - Official


Premier Jewelry. - Official


Nike Air Max 90


kate spade


Pharmacy Discount Network


Doxycycline


michael kors outlet


softball jerseys


Air Jordan Femme


coach outlet online


coach usa online


louis vuitton outlet online


nflshop com


coach sale


payless near me


Nike Air Jordan Homme


Michael Kors


kate spade uk


chaussures nike


trx workout


Diamond Rings - Official


Nike Free


chrome store


puma suede


michael kors outlet


kate spade sale


Hermes Outlet


jimmy choo shoes


ray ban online


louis vuitton outlet


discount oakley sunglasses


ray ban wayfarer


ray ban outlet


birkenstock


polo outlet


coach outlet


Wholesale womens autumn winter clothing


under armour shoes


shi12.19
ชื่อ : wef   E-mail : wef208@yahoo.com    วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 16:15 น.
IP : 112.111.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 5
cc1227

canada goose outlet online


ugg outlet online


longchamp bags


cheap jordan shoes


uggs outlet


tory burch outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


coach outlet online


pandora jewelry outlet


canada goose coats


pandora charms sale


canada goose jackets


adidas nmd r1


coach factorty outlet online


red bottom


ugg canada


canada goose sale


michael kors outlet online


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet


yeezy boost 350


north face outlet


moncler uk


canada goose sale


nfl jerseys


canada goose sale


coach outlet online


pandora charms sale clearance


canada goose jackets


mulberry uk


coach outlet online


canada goose jackets


adidas outlet store


michael kors


michael kors outlet store


north face jackets


moncler uk


ralph lauren


mulberry


louboutin shoes


ugg boots


louis vuitton outlet


adidas store


cheap jordan shoes


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet online


cheap ugg boots


canada goose outlet


coach outlet online


polo ralph lauren outlet online


ugg outlet


fred perry shirts


coach outlet canada


cheap ugg boots


polo ralph lauren outlet


cheap nfl jerseys wholesale


cheap ugg boots


coach factory outlet online


adidas nmd runner


uggs on sale


coach factory outlet online


ugg outlet


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


coach outlet online


coach factory outlet


valentino


uggs outlet


north face jackets


canada goose jackets


ugg australia outlet


ugg boots


louis vuitton outlet online


nike outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


louis vuitton outlet online


kate spade handbags


michael kors outlet clearance


pandora jewelry


red bottoms


mlb jerseys cheap


cheap ray ban sunglasses


cheap nike shoes


christian louboutin shoes


canada goose jackets


canada goose outlet


birkenstock shoes


hermes outlet


moncler jackets


harden vol 1


pandora uk


michael kors outlet store


michael kors


cheap air jordans


uggs outlet


ugg boots women


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren uk


michael kors


ralph lauren outlet online


red bottom heels


michael kors outlet store


ugg outlet store


louis vuitton factory outlet


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet online


moncler outlet online


mulberry handbags


canada goose sale


hermes handbags


michael kors outlet clearance


fitflop sandals


hermes bag


ralph lauren


michael kors bags


coach purses


michael kors outlet clearance


adidas nmd r1


valentino outlet


michael kors outlet online


hermes bags


ralph lauren sale


coach outlet online


cheap jordans


ugg boots outlet


pandora charms sale clearance


mbt


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


yeezy boost


ray ban sunglasses cheap


nike sneakers


nike outlet online


ralph lauren


uggs outlet


nike outlet


canada goose jackets


michael kors outlet online


ray ban sunglasses discount


moncler pas cher


pandora charms


uggs outlet


pandora charms outlet


michael kors outlet store


coach factory outlet online


ugg boots


ferragamo shoes


coach factory outlet online


coach outlet online


coach outlet store online


ugg outlet


canada goose coats


uggs outlet


moncler coats


supreme uk


cheap ugg boots


michael kors outlet online


louboutin outlet


air jordan retro


ugg outlet


burberry handbags


oakley sunglasses outlet


louis vuitton outlet store


burberry outlet online


canada goose outlet store


coach factory outlet online


moncler sale


gucci outlet online


coach outlet online


christian louboutin shoes


adidas superstars


kate spade outlet


michael kors outlet canada


birkenstock outlet


coach outlet store


ugg boots


cheap jordan shoes


michael kors outlet clearance


canada goose outlet


michael kors outlet canada


michael kors outlet store


canada goose parka


polo ralph lauren outlet


fred perry polo shirts


adidas yeezy boost


ralph lauren uk


oakley sunglasses outlet


ray bans


canada goose outlet online


moncler coats


moncler jacket


ugg outlet store


uggs clearance


ugg sale


ugg outlet


columbia sportswear outlet


adidas outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet online


canada goose coats


kate spade outlet online


michael kors outlet


louboutin outlet


birkin handbags


tory burch outlet online


canada goose jackets


canada goose sale


canada goose jackets


ugg boots outlet


polo ralph lauren outlet online


longchamp sale


ugg boots


adidas superstar shoes


ralph lauren outlet online


ugg outlet online


polo ralph lauren outlet


canada goose outlet


retro 11


hermens


coach outlet online


coach factory outlet online


coach factory outlet online


gucci outlet


coach factory outlet


coach outlet


longchamp bags


cheap uggs


michael kors outlet online


north face sale


canada goose jacket


pandora charms outlet


air jordan shoes


uggs outlet


coach outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


nike outlet store online


christian louboutin shoes


coach factory outlet online


adidas ultra boost


pandora charms outlet


ugg boots outlet


adidas sneakers


moncler jackets


canada goose jackets


coach outlet store online


coach outlet online


kate spade outlet online


coach handbags outlet


michael kors


yeezy shoes


ugg boots


longchamp outlet store


coach outlet online


adidas nmd r1


canada goose jackets


canada goose


timberland outlet store


canada goose


cheap ray bans


canada goose jackets


burberry handbags


coach outlet online


adidas outlet online


kate spade outlet


coach factory outlet online


ugg outlet store


ferragamo outlet


yeezy boost 350


toms shoes


timberland outlet


canada goose outlet


caterpillar boots


uggs outlet


ray bans


coach outlet canada


ugg boots


pandora charms


mlb jerseys


bottes ugg


ray ban sunglasses discount


ralph lauren outlet online


ugg boots


moncler outlet online


michael kors


canada goose jackets uk


discount oakley sunglasses


hermes bags


yeezy boost 350


coach outlet online


polo ralph lauren


polo ralph lauren outlet online


nike outlet store


cheap jordans free shipping


coach outlet store


ray ban glasses


adidas shoes


the north face jackets


polo ralph lauren outlet


canada goose outlet


the north face outlet


uggs outlet


moncler outlet online


nmd adidas


ralph lauren outlet online


ralph lauren outlet online


air jordans


coach factory outlet


canada goose jackets


ugg boots


nike shoes


canada goose


longchamp outlet


moncler coats


michael kors


ralph lauren outlet online


coach factorty outlet online


louis vuitton factory outlet


cheap jordan shoes


adidas yeezy boost


moncler


nike air max 2018


supreme clothing


the north face outlet


pandora outlet


kate spade handbags


canada goose coats


burberry outlet online


coach outlet online


moncler sale


nfl jerseys


michael kors outlet store


nike sneakers


cheap air jordans


canada goose


mlb jerseys


pandora charms


adidas outlet store


coach outlet store


tory burch shoes


fitflops sale clearance


moncler jackets


ugg


coach factory outlet online


adidas yeezy boost 350


cheap oakley sunglasses


the north face outlet


uggs outlet


ugg boots


ralph lauren sale


ralph lauren outlet


polo outlet online


coach factory outlet


pandora jewelry outlet


pandora jewelry


ralph lauren uk


pandora charms sale clearance


canada goose jackets


ray ban sunglasses outlet


coach factory outlet online


uggs on sale


north face outlet


coach outlet store online


pandora charms outlet


canada goose jackets


ugg boots


mulberry outlet uk


ugg outlet store


ugg boots sale


cheap jordans for sale


ugg canada


pandora charms sale clearance


cheap air jordans


coach outlet online


nike outlet store


kate spade outlet online


michael kors uk


air max


cheap oakley sunglasses


nike shoes


canada goose jackets


burberry outlet online


michael kors handbags


adidas yeezy shoes


ugg boots


ugg outlet online


coach outlet online


burberry handbags


burberry outlet


uggs clearance


air max


uggs


coach outlet online


yeezy shoes


supreme shirts


adidas nmd runner


coach outlet online


christian louboutin sale


michael kors outlet online


ralph lauren


uggs outlet


cheap jordan shoes


air max shoes


pandora uk


kate spade handbags


uggs outlet


canada goose coats


yeezy shoes


pandora jewelry store


uggs outlet


coach outlet online


salvatore ferragamo outlet


jordans


coach outlet store online clearance


cc1227

ชื่อ : king   E-mail : chencc0909@gmail.com    วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 10:07 น.
IP : 31.6.31.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 5
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 229
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,243,477

https://www.youtube.com/watch?v=Qld3GAoY-i4
คลิปเกี่ยวกับอาการหย่อนสมรรถภาพชาย

คลิปปัญหาของคูณผู้หญิง

คลิปปัญหาเกี่ยวกับหนังศรีษะ
 
คลิปแก้ไขปัญหาผิวพรรณให้อ่อนเยาว์
 
 
เชิญติดตามรับฟัง รายการ "เสพสมเสน่หา"
ได้ที่ FM. 95 ทุกวันอาทิตย์ 19.30 - 22.00

รับฟังย้อนหลังที่นี่
 
Copyright by doctornopporn.com
Engine by MAKEWEBEASY