ความรู้ทั่วไป
ต้อนรับเทศกาลกินเจ สำหรับผู้ที่ต้องการ โอเมก้า 3 แบบเจ

เริ่มเข้าสู่เทศกาลกินเจกันแล้ว คาดว่าหลายๆคน คงอิ่มบุญกันถ้วนหน้า วันนี้มีเรื่องดีดีมานำเสนอ เกี่ยวกับผู้ที่รับประทานเจ และ ผู้ที่แพ้อาหารทะเล แต่มีความต้องการบริโภค โอเมก้า
3
 

งาม้อน หรือ งาขี้ม้อน

งาม้อนมีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Perilla frutescens เป็นพืชที่อยู่ในสกุลเดียวกับกะเพรา (Lamiaceae) ประเทศญี่ปุ่นเรียก Shiso ใช้ใบนำมาประกอบอาหาร ใบมีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ประกอบด้วยสารหอมระเหย ประเภท perillaldehyde, limonene, caryohyllene, farnescene และอื่นๆ ประเทศไทยพบมากในเขตภาคเหนือ ใช้เมล็ดนำมาคั่วแล้วรับประทาน ในเมล็ดมีสาร Sesamol ที่มีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระสูง จึงทำให้น้ำมันชนิดนี้หืนได้ยาก ในเมล็ดมีน้ำมันอยู่ถึงร้อยละ 35-45 มักได้จากกระบวนการหีบ หรือสกัดเย็น ทำให้ได้น้ำมันที่มีคุณภาพสูง
น้ำมันที่ได้จากการหีบเย็น (Cold-pressed) ประกอบด้วย Neutral lipids 91.2-93.9% Glycolipids3.9-5.8% และ Phospholipids 2.0-3.0% Neutral lipid ที่พบเป็นชนิด Linolenic acid (61.1-64.0%) (เป็นชนิดโอเมกา 3) Linoleic acid
(14.3-17.0%) (เป็นชนิด โอเมกา 6) และ Oleic acid (13.2-14.9%) Glycolipid ที่พบเป็นชนิด esterified sterylglycoside (48.9–53.2%) และ sterylglycoside (22.1–25.4%)
Phospholipid ที่พบเป็นชนิด phosphatidylethanolamine (50.4–57.1%) และphosphatidylcholines (17.6–20.6%) ยังพบ phosphatidic acid, lysophosphatidylcholine, phosphatidylserine and phosphatidylinositol ด้วย (Shin and Kim, 1994)

งาขาวและงาดำ
งาถือเป็นพืชให้น้ำมันที่เก่าแก่ที่สุดในโลกสายพันธุ์หนึ่ง มีการปลูกมามากกว่า 3000 ปี ทนต่อความแห้งแล้งได้ดี งามีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Sesamum indicum เป็นพืชในสกุล Pedaliaceae เมล็ดงาประกอบด้วย น้ำมันงาถึง 50% ในน้ำมันงาประกอบด้วยสารที่มีฤทธ์ต้านอนุมูลอิสระ เช่น Sesamin Sesamolin และ Sesamol มี Oleic acid 35-50% (เป็นกรดไขมันชนิด โอเมกา 9) และ Linoleic acid 35-50% (เป็นกรดไขมันชนิด โอเมกา 6) และสารพฤกษเคมีต่างๆ เช่น Sesaminol ที่ละลายน้ำได้ดี และสารลิกแนน อื่นๆ ชื่อ Pinoresinol และ Lariciresinol
 
สารประกอบ Sesamin Sesamolin และ Sesamol 3 ชนิดรวมกัน เรียกว่า Sesame lignin มี
คุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่ดี และยังสามารถช่วยลดคอเลสเตอรอล ลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ในเลือด เสริมฤทธิ์กับวิตามินอี ในการต้านอนุมูลอิสระ ฤทธิ์ต้านการอักเสบ และ ฤทธิ์ปกป้องเส้นประสาท (Neuro protective) (Jeng and Hou, 2005)
 
เมล็ดงามีสองชนิด คือ งาขาว และงาดำ มีความเชื่อต่างๆมากมาย แต่ไม่มีงานวิจัยใดๆพิสูจน์ว่า งาทั้ง
สองสีมีความแตกต่างกัน แต่คนทั่วไปมักเชื่อกันว่า งาดำมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่างาขาว
มีข้อมูลงานวิจัยมากมายเกี่ยวกับสาร Sesamin ในน้ำมันงา ดังนี้
1. Sesamin ช่วยปกป้องตับอ่อนไม่ให้ถูกทำลาย และช่วยป้องกันเบาหวานได้ (Lei et al., 2012)
2. Sesamin ช่วยปกป้องตับไม่ให้ถูกทำลาย โดยไปเพิ่มการสังเคราะห์เอนไซม์ phosphoinositide-3-
kinase (PI3K) และเอนไซม์ phosphorylated protein kinase B (PBK/Akt) ซึ่งมีหน้าที่ช่วยปกป้อง
ตับไม่ให้ถูกทำลายจากกระบวนการ Apoptosis ที่เหนี่ยวนำโดยสารพิษ เช่น Nickel (Liu et al.,
2013)
3. Sesamin เสริมฤทธิ์กับพฤกษเคมีอื่นๆเช่น วิตามินอี Tocopherol Tocotrienol ในการป้องกันมะเร็ง
(Akl et al., 2013)
4. ช่วยปกป้องหัวใจไม่ให้ถูกทำลายโดยภาวะความดันโลหิตสูง (Li et al., 2013)
5. Sesamin ทำงานร่วมกับสาร Flavonoid อื่นๆ เช่น Quercetin ปกป้องเส้นประสาทไม่ให้โดนสาร
ต่างๆ และอนุมูลอิสระจากความเครียดมาทำลาย (Bournival et al., 2012) โรคที่เกิดจากเซลล์
ประสาทโดนทำลายเช่น โรคSchizophrenia, Parkinson, Alzheimer ฯลฯ
6. Sesamin ทำงานร่วมกับสารต้านอนุมูลอิสระชนิดอื่น เช่น α-lipoic acid ในการเร่งการเผาผลาญ
ไขมันที่ตับ ช่วยลดไขมันในเส้นเลือด โดยผ่านการยับยั้งเอนไซม์ที่สร้างไขมัน และกระตุ้นเอนไซม์ที่
ทำลายไขมัน (Ide et al., 2013)
7. Sesamin ช่วยปกป้องกระดูกอ่อนไม่ให้ถูกทำลาย และยังลดการอักเสบในผู้ป่วยข้อเสื่อม กระดูกอ่อน
เสื่อม (Phitak et al., 2012) และยังเสริมการสร้างกระดูก โดยไปเร่งให้เซลล์ต้นกำเนิดของกระดูก
ที่ชื่อ Osteoblast เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง (Differentiation) เป็นเซลล์กระดูก (Wanachewin et
al., 2012)
8. กระตุ้นการสังเคราะห์ Nitric oxide มีผลให้หลอดเลือดขยายตัว
อย่างไรก็ดี Sesamin ยับยั้งเอนไซม์ CYP2C9 (Yasuda and Sakaki, 2012) ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่ใช้
แปรสภาพยาบางชนิด จึงควรระมัดระวังในผู้ป่วยที่ใช้ยา Warfarin ซึ่งเป็นยาป้องกันการแข็งตัวของเลือด
 
วิตามิน อี
โครงสร้างของวิตามินอี α-Tocopherol
วิตามินอี เป็นวิตามินที่ทำหน้าที่หลักเกี่ยวกับการต้านอนุมูลอิสระในร่างกาย เพื่อปกป้องร่างกายไม่ให้
ถูกทำลายจากสารอนุมูลอิสระที่เกิดขึ้นเนื่องจากการดำรงชีวิต และความเครียด นอกจากนั้นวิตามินอี ยังมี
หน้าที่ในการทำงานของเอนไซม์ต่างๆหลายชนิด ควบคุมการแสดงออกของยีน ระบบประสาท และการสื่อสารกันระหว่างเซลล์ (Cellular signaling)
วิตามินอี มี 8 รูปแบบ ซึ่งสามารถแบ่งย่อยได้เป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม Tocopherols 4 ชนิด และ Tocotrienols 4 ชนิด แต่ละกลุ่มประกอบด้วย โครงสร้าง 4 แบบ คือ แอลฟ่า (α) เบต้า () แกมม่า () และ เดลต้า () วิตามินอีธรรมชาติจะเป็นโครงสร้างแบบ RRR เท่านั้น แต่ถ้าเป็นแบบสังเคราะห์จะมีโครงสร้างอีก 8 รูปแบบ โดยจะเรียกเหมารวมว่า “all-rac” โดยวิตามินอี ในฟอร์ม α-Tocopherol เป็นฟอร์มที่มีฤทธิ์ดีที่สุด
วิตามินอี เป็นวิตามินที่ละลายได้ในน้ำมัน จึงสามารถที่จะแทรกซึมเข้าไปยังผิวของเซลล์เพื่อยับยั้งการ
แพร่กระจายของอนุมูลอิสระ ซึ่งตัวมันเองจะเป็นผู้เสียสละ โดนทำลายแทนเซลล์ แต่วิตามินอีที่ถูกทำลายไป
สามารถเปลี่ยนกลับมาให้อยู่ในสภาพเดิมได้ด้วยวิตามินซี หรือ Hydrogen donor ต่างๆ
 
การขาดวิตามินอี ทำให้เกิด การเดินโซซัดโซเซ (Ataxia) ปวดกล้ามเนื้อ เส้นประสาทส่วนปลาย
อักเสบ ตาอักเสบ ระบบภูมิคุ้มกันบกพร่อง และเม็ดเลือดแดงแตกง่าย
วิตามินอี ในฟอร์ม α-Tocopherol ยังมีประโยชน์ในการรักษากรณีเส้นเลือดฝอยเปราะ ลดการแพร่ของของเหลวในเลือดออกสู่ภายนอก (Impaired capillary permeability) และช่วยเพิ่มจำนวนเกร็ดเลือดในผู้ป่วยที่เป็นโรคเกร็ดเลือดต่ำ (Thrombocytopenia)
 
กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมกา 3
คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่ตำแหน่งที่ 3 นับจากส่วนปลายของสายคาร์บอน เขียนได้สองแบบ คือ n-3 หรือ -3 มีหลายชนิด เช่น α-linolenic acid (ALA), Eicosapentanoic acid (EPA), Docosahexanoic acid (DHA) สองชนิดหลังนี้จะพบในน้ำมันปลา น้ำมันจากคริลล์ (สัตว์ตัวเล็กๆรูปร่างคล้ายกุ้ง) ส่วน ALA จะพบในพืช เช่น งาม่อน Flaxseed Echium และ Hemp เป็นต้น กรดไขมันโอเมกา 3 ที่มีประโยชน์เกี่ยวกับการป้องกันโรคหัวใจ คือ DHA และ EPA แต่เนื่องจาก เป็นแหล่งที่ได้มาจากสัตว์ ทำให้ผู้ที่รับประทานอาหารมังสะวิรัติ หรือผู้แพ้อาหารทะเลไม่สามารถทานได้ แต่มีการรายงานว่า การรับประทาน ALA หรือกรดไขมันโอเมกา 6 ชนิดอื่น เช่น Linoleic acid ที่ได้จากพืชสามารถเปลี่ยนไปเป็น DHA และ EPA ได้ในร่างกาย โดยพบว่าเพศหญิงสามารถเกิดการเปลี่ยนแปลงได้ มากกว่าเพศชาย การรับประทานน้ำมันงาม่อน ซึ่งมีโอเมกา 3 ผสมกับน้ำมันงา ซึ่งมีโอเมกา 6 จะทำให้ได้รับประโยชน์เช่นเดียวกับการรับประทาน DHA และ EPA ซึ่งได้จากอาหารทะเลโดยไม่ต้องกังวลเรื่องการแพ้อาหารทะเล หรือสำหรับผู้เป็นมังสะวิรัติกรดไขมันโอเมกา 3 มีประโยชน์ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับการไหลเวียนของระบบเลือด เช่น เส้นเลือดขอด เนื่องจาก กรดไขมันสามารถกระตุ้นการไหลเวียนของเลือด เพิ่มการสลาย Fibrin ให้ละลายทำให้เลือดไม่แข็งตัวได้ง่าย (ไฟบรินเป็นสารที่ทำให้เกิดแผลเป็น เกิดลื่มเลือด มีประโยชน์เมื่อเกิดบาดแผล ทำให้เลือดหยุดไหล แต่ถ้ามีมากไปอาจไปอุดตันเส้นเลือดทำให้เกิดอันตรายได้) ช่วยลดความดันโลหิตได้เล็กน้อย (<10 mmHg) และช่วยลดปริมาณ Triglyceride ในกระแสเลือด การทานโอเมกา 3 เป็นประจำจะช่วยลดความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้ แต่ถ้าหากทานมากเกินไป ก็อาจทำให้เลือดออกง่าย
 
มีงานวิจัยบางชิ้นที่สนับสนุนฤทธิ์ในการเพิ่มความจำ รักษาความจำถดถอย (Cognitive aging) หรือ อัลไซเมอร์ที่เกิดจากวัยที่สูงขึ้น แต่ไม่สามารถแก้ไขผู้ที่มีความจำเสื่อมได้
 
กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมกา 6 คือกรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่ตำแหน่งที่ 6 นับจากส่วนปลายของสายคาร์บอน เขียนได้สองแบบ คือ n-6 หรือ -6 มีหลายชนิด เช่น Linoleic acid, -linolenic acid (GLA), Arachidonic acid (AA) พบมากในถั่วและพืชหลายชนิด และยังพบในสัตว์ปีก และในไข่ด้วย
 
ประโยชน์ของกรดไขมันโอเมกา 6 คือ จะเป็นสารตั้งต้นของการสังเคราะห์สารกลุ่ม Eicosanoids ซึ่ง
เป็นสารตั้งต้นของ Prostaglandins (PGs) และ Leukotrienes (LKs) PGs ทำหน้าที่เป็นสารช่วยปกป้องอวัยวะต่างๆของร่างกาย เช่น ช่วยการหลั่งเมือกมาเคลือบกระเพาะอาหารไม่ให้เป็นแผล ลดการหลั่งกรดในกระเพาะอาหาร ช่วยปกป้องไต แต่บางตัวก็ทำให้หลอดลมหดตัว ทำให้เกร็ดเลือดเกาะกลุ่มกัน การขาด PGsทำให้เกิดโรคต่างๆเช่น โรคกระเพาะ โรคหลอดลม ฯลฯ LKs ทำหน้าที่เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบ การปวด ถ้ามีมากไปจะไม่ดี
 
ในวันหนึ่งๆควรจะได้รับกรดไขมันโอเมกา 6 คู่กับโอเมกา 3 ในสัดส่วนไม่เกิน 4:1 สัดส่วนขนาดนี้
พบว่ามีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยหอบหืดมีอาการดีขึ้น ช่วยให้อาการอักเสบของคนไข้ข้ออักเสบรูมาตอยด์ลดลง และยังลดการแบ่งตัวของเซลล์มะเร็งลำไส้ใหญ่ในผู้ป่วยมะเร็งดังกล่าวได้ แต่ถ้าหากเกินสัดส่วนนี้ไปจะส่งผลไม่ดีต่อสุขภาพ เนื่องจากโอเมกา 6 ที่สูงเกินจะไปแย่งกับโอเมกา 3 ทำให้โอเมกา 3 ไม่สามารถเปลี่ยนเป็น DHA และ EPA ที่ส่งผลดีต่อระบบหัวใจและหลอดเลือด (หรือเปลี่ยนได้น้อยลง)
กรดไขมันไม่อิ่มตัวชนิดโอเมกา 9 คือ กรดไขมันไม่อิ่มตัวที่มีพันธะคู่ตำแหน่งที่ 9 นับจากส่วนปลายของสายคาร์บอน เขียนได้สองแบบ คือ n-9 หรือ -9 มีหลายชนิด เช่น Oleic acid, erucic acid
Oleic acid พบได้ในงา มะกอก แมคคาดาเมีย มีประโยชน์ช่วยให้ความชุ่มชื้นแก่ผิวหนัง
คราวนี้คงทราบกันแล้วนะครับว่า หากท่านเป็นมังสวิรัติ หรือแพ้อาหารทะเล หรือรับประทานเจ แต่ต้องการ โอเมก้า 3 สามารถจะหาได้จาก เพอริลล่า อี ครับ

 
ความรู้ทั่วไป
- โรคสะเก็ดเงิน (Psoriasis)
- เรื่องของ กลิ่น และ เซ็ก
- วิธีรักษาโรค อีดี (โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศชาย)
- แสดงวิธีใช้เครื่องดูดรัดสูญญากาศ
- เกษียณ แล้วเป็นยังไงละ วัยทองต้องสู้
- เทคนิคการขยายขนาด สำหรับผู้ชาย
- ต้อนรับเทศกาลกินเจ สำหรับผู้ที่ต้องการ โอเมก้า 3 แบบเจ
- ปัญหาที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ B5
- ปัญหาที่ถามบ่อยเกี่ยวกับ NP Caps
- โรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศ ( Erectile Dysfunction )
ดูทั้งหมด

ความคิดเห็นที่ 1
โอเมกา 9 กับผู้หญิงกำลังตั้งครรภ์ !!!
http://new-parenting.com/Brain-Development/Omega-9-Fatty-Acid.html
ชื่อ : umi   E-mail : ohno2523@gmail.com    วันที่ : 19 กุมภาพันธ์ 2559 22:28 น.
IP : 223.204.249.XXX

ความคิดเห็นที่ 2
christian louboutin knockoffs subsequent in Australia and that produces an amazing offer of monetary perception for him. Foxwedge and McDonald Christian Louboutin Toundra Booty mm Brown offer using the christian louboutin studded pumpsof getting on Australia's most latest A million colt sensiblechristian louboutin heels for which the latter is rated a christian louboutin daffodil pumps last-start victory.replica christian louboutinrivals tory burch heels on Saturday, sensible christian louboutin spiked heelsto stay unbeaten and preserve Christian Louboutinadding to his increasing cost like a long-term stallion prospect. Smart Missile can be getting viewed like a Cox Plate contendertory burch wallets fourth collection replica louboutin pumpsof betting alongside Kiwi herochristian louboutin glitter pumps. That industry is headed by replica christian louboutin pumps at but with two-timechristian louboutin replica think not defending his title, the Cox Plate is shaping as between the an amazing offer Giuseppe Zanotti Bootsmore available in latest years.tory burch flats Scarlett Lady and Lion Tamer stay tight in replica christian louboutin heels but between theChristian Louboutin Highness 160mm Aurora Colorful Pumps movers in ea fake christian louboutinmore women with previous and futurereplica louboutin shoes generations of women have not been free,tory burch boots they can always show herimmolation toChristian Louboutin Isolde 20ans Specchio Laminato Black the outskirts of thetory burch flats sale city playingChristian Louboutin Dafsling Glittery Leather Slingback Platform, listening to opera,
Giuseppe Zanotti Boots you would have to bully people,Christian Louboutin Asteroid heard surprised a moment, whispered: how tone much like the little Giuseppe Zanotti Sneakers outletYan'er point Unlike tory burch ballet flatsGo to leave immediately. A Huaxing Tory Burch shoes in theGiuseppe Zanotti Sneakers online end whether these people canGiuseppe Zanotti sale get away with it? Giuseppe Zanotti SneakersCalm night, the Nicholas Kirkwood shoes dark rain alone in the room to tory burch handbagsexercise our powers to heal, suddenly, the door rang. The dark rain squinting his eyes,christian louboutin narcissus pumps his face showing a trace ofchristian louboutin glitter heels lighted, busy to get out of bed to open the door.Giuseppe Zanotti Wedge Sneakers See really Huaxing the dark rain Giuseppe Zanotti Sneakerseyes could not help but reveal the slightest joyGiuseppe Zanotti online, gently let him into the room.tory burch reva flats Just shut the door,giuseppe zanotti the dark rain could not help but cry Jiaotichristian louboutin storesLooked at thegiuseppe zanotti shoeswantonly activities JiaoGiuseppe Zanotti Sneakers language dark rain could not help but cry, she was softvalentino outlet in the eyes of thetory burch flip flops outlet light and dark mind the rain Xiuyou the hi know will Huaxing doing, and my heart full of desire. tory burch flats discount Gently dark rain soft body on the bed,giuseppe zanotti the tory burch outlet When I will send someone to find out their hiding place, then I will personally go to will them. giuseppe zanotti outletAt that time, the statistics of the sea election out, the Fair will be the main http://www.christian-louboutinsreplicas.com
ชื่อ : http://www.valentinosoutlet.cc   E-mail : zxsdffsdfs@outlook.com    วันที่ : 16 เมษายน 2559 09:51 น.
IP : 106.186.121.XXX

ความคิดเห็นที่ 3
coach outlet
christian louboutin outlet
red bottoms
christian louboutin
adidas outlet
adidas yeezy
nfl jerseys wholesale
nike cortez
ugg outlet
cheap ugg boots
ugg outlet
uggs
adidas nmd
kate spade bags
ralph lauren outlet
canada goose sale
coach outlet
cheap jordans
louis vuitton factory outlet
michael kors handbags
tory burch outlet store
louis vuitton outlet
kate spade outlet store
canada goose sale
cheap ray ban sunglasses
canada goose jackets
jordans
christian louboutin
mlb jerseys wholesale
coach canada
ralph lauren outlet online
coach outlet store
nike shoes
coach outlet
ugg boots on sale
hermes handbags
adidas yeezy boost
coach bags
louis vuitton outlet store
ugg ustralia
canada goose outlet
canada goose jackets
superdry
ralph lauren outlet
longchamp handbags
birkenstock shoes
ugg boots
discount ray ban sunglasses
coach canada
ugg sandals
michael kors canada
coach outlet store
moncler outlet
adidas shoes
supreme uk
north face outlet online
ralph lauren uk
cheap nfl jerseys
ray ban sunglasses
coach factory outlet
michael kors outlet store
louis vuitton outlet
polo ralph lauren
oakley sunglasses
hermes bags
michael kors handbags
birkenstock sandals
ugg outlet
pandora outlet
coach factory outlet
ray ban sunglasses discount
mlb jerseys cheap
canada goose outlet
nike outlet store
pandora jewelry
oakley sunglasses
longchamp outlet
ralph lauren sale clearance
coach handbags
coach outlet
rayban
coach factory outlet
burberry outlet
coach outlet
pandora charms uk
hermes handbags
coach outlet store
adidas shoes
michael kors handbags
polo ralph lauren outlet
yeezy boost
ugg outlet store
coach factory outlet
michael kors canada
valentino shoes outlet
yeezy boost
mbt shoes
ugg boots canada
ugg outlet
michael kors outlet
nmd adidas
ugg boots
adidas nmd
gucci outlet
coach outlet
longchamp bags
nmd adidas
cheap mlb jerseys
moncler outlet
coach outlet
beats by dr dre
adidas superstar
doudoune moncler
coach factory outlet
yeezy boost 350
coach factory outlet
coach outlet
ray ban sunglasses
pandora jewelry
louboutin shoes
toms shoes outlet
birkenstocks
coach factory outlet
adidas yeezy
supreme
cheap oakley sunglasses
coach outlet
polo ralph lauren
burberry outlet canada
cat boots
birkenstock sandals
pandora uk
ray ban sunglasses
moncler
louboutin shoes
polo ralph lauren outlet online
coach outlet
coach outlet
james harden shoes
yeezy 350 boost
ugg sale
ugg outlet
mulberry outlet
mulberry bags
cheap jordans
michael kors outlet
north face outlet
pandora outlet
christian louboutin outlet
michael kors outlet
christian louboutin
burberry sale
coach factory outlet
ugg ustralia
pandora uk
birkenstocks
pandora jewelry
ralph lauren uk
michael kors outlet store
coach outlet
ugg boots on sale
michael kors outlet
pandora charms
canada goose
oakley sunglasses
canada goose outlet
pandora jewelry
toms outlet
canada goose sale
polo ralph lauren outlet
burberry sale
kate spade handbags
fitflops
ugg outlet store
air max 2018
toms shoes outlet
ugg outlet
toms shoes
coach factory outlet
ugg outlet
uggs outlet
pandora charms
coach outlet
pandora charms sale clearance
cheap oakley sunglasses
nike outlet
michael kors handbags
ralph lauren outlet
birkenstock sandals
toms shoes
yeezy boost
superdry uk
kate spade
jordan retro 11
canada goose outlet
ugg boots for women
ugg boots
ugg outlet
ralph lauren uk
ugg boots
pandora charms
kate spade outlet
ralph lauren outlet
moncler outlet
louboutin shoes
michael kors outlet clearance
adidas yeezy
cheap jordans
canada goose outlet
michael kors outlet
coach outlet store
ugg outlet
longchamp uk
burberry handbags
coach outlet
cheap ugg boots
polo ralph lauren
moncler jackets outlet
pandora charms
pandora charms sale
pandora jewelry
canada goose
coach factory outlet
canada goose jackets
uggs on sale
ugg boots
nmd shoes
michael kors outlet
adidas outlet
pandora jewelry
birkenstock outlet
michael kors handbags
canada goose jackets
kate spade outlet
cheap ray ban sunglasses
cheap jordans free shipping
jordan shoes
polo ralph lauren
adidas nmd
nike outlet
michael kors outlet clearance
ray ban sunglasses discount
birkenstock sandals
coach outlet
beats by dre
cheap oakley sunglasses
yeezy boost 350
ugg sandals
coach factory outlet
ultra boost
discount oakley sunglasses
nike outlet online
moncler outlet
ralph lauren outlet
cheap uggs
cheap nfl jerseys
nike shoes
coach factory outlet
pandora charms
christian louboutin outlet
michael kors uk
ray ban sunglasses
pandora charms
cheap ray bans
jordan retro
adidas shoes
ralph lauren uk
ugg boots outlet
adidas nmd
canada goose uk
ralph lauren outlet
michael kors outlet online
nike shoes for men
michael kors outlet
nike air max
coach outlet store
pandora outlet
ray ban sunglasses
kate spade
cheap nfl jerseys wholesale
red bottom shoes
michael kors outlet
christian louboutin outlet
michael kors factory outlet
coach outlet online
air jordans
ugg boots
longchamp handbags
tory burch outlet
ugg australia
moncler jackets
longchamp uk
ugg sale
mulberry handbags
canada goose outlet
timberland outlet
pandora jewelry outlet
fitflops sale
nike store
coach outlet
oakley sunglasses
mulberry uk
coach factory outlet
cheap uggs
kate spade handbag
red bottoms shoes
ralph lauren sale clearance
pandora
ralph lauren sale clearance
coach factory outlet online
adidas yeezy
nike huarache
cheap uggs
adidas yeezy boost
valentino shoes
coach outlet
hermes birkin
canada goose sale
ray ban sunglasses
harden vol 1
cheap mlb jerseys
canada goose
ugg slippers
cheap mlb jerseys
coach outlet
ray ban sunglasses
cheap jordans
hermes handbags
uggs canada
adidas outlet
nike shoes
coach outlet store online clearances
michael kors outlet
ralph lauren outlet
ugg outlet store
michael kors outlet
cheap uggs
canada goose outlet
ugg boots
2017.08.29linpingping
ชื่อ : linpingping   E-mail : linpingping@hotmail.com    วันที่ : 30 สิงหาคม 2560 10:23 น.
IP : 27.150.221.XXX

ความคิดเห็นที่ 4
She said good autumn dress,michael kors store online this is certainly not Nike Air Max 2018 only because swarovski crystal autumn has two,moncler coats more level and Coach Factory Outlet more wear the ralph lauren outlet possibility,uggs outlet but also because the Michael Kors outlet Online fall and the Coach Factory Outlet bag and then Ray Ban Outlet will play Stuart Weitzman Boots an infinite ride with fashion Charming,the north face jackets then crush this style nike air max 2018 of autumn bag that you Adidas Shoes have chosen vans outlet store Autumn to pandora jewelry a variety of montblanc pens dark and dark Oakley Sunglasses Outlet tones dress back toGiuseppe Zanotti the line of sight,UGG Boots autumn bag according to Salomon Running Shoes autumn to choose,Timberland Outlet then prepare a Ray Ban Outlet universal black bag should be Coach Outlet Store no concern,adidas nmd mens black bags all year are fashion and take,Kate Spade Outlet and fall with any mix of beautiful,montblanc especially this Christian Louboutin Outlet shoes retro design true religion jeans for men black bag style,Ray Ban Sunglasses beauty yeezy boostgirl can not be Pandora Jewelry Sale defeated.kate spade Cooler weather,Coach Outlet do not rush for the bag,Christian Louboutin Shoes the color of the summer bag can also Ugg outlet be used with Michael Kors Outlet the autumn,Christian Louboutin Mens four seasons wild bag Michael Kors Bags style used to create a slightly boring autumn,Uggs Outlet to create a Polo Ralph Lauren visual contrast effect,under armour outlet but it can attract the true religion outlet eye The Lake cheap nike air max Green pillow bag,Ray-Ban Sunglasses Outlet both to meet oakley sunglasses outlet the needs of autumn Nike Outlet and provide a lot Coach Outlet Store Online of storage space,swarovski outlet very convenient.ugg outlet Women and handbags,uggs outlet together is the Coach Outlet standard.Retro Air Jodan Shoes Lack of bags,Ray-Ban Sunglasses Outlet women are losing Cheap Jordans half the soul.Coach Outlet Store Online Bag for women,Coach Outlet Online not only with aNike Air Max variety of small things Asics Sneakers with tools,Burberry Bags Sale is synonymous with sac longchamps pas cher fashion and canada goose outlet storetemperament.Ray Ban Outlet That is,adidas yeezy boost look at the michael kors outlet package can see a The North Face Jackets woman's taste or temperament,nike pas cher and even character.michael kors handbags outlet Dressing,Cheap Jerseys Wholesale for the package is oakley Outlet also necessary,Longchamp Handbags and a suitable bag,Adidas NMD XR1 will help you in Coach Outlet Online the fall and winter Tory Burch Shoes with counterattack.Michael Kors Outlet Online The type of red bottoms Shoes bag is a coach outlet store online very numerous,Coach Outlet with a variety of ray ban canada sorting methods tommy hilfiger outlet are a little red bottoms less in place,canada goose the Following Vans little things Ugg Outlet in the simple to longchamps sac follow some coach factory outlet popular models for nba jerseys cheap inventory of nba jerseys shop some of those fitflop sandals popular bags,Moncler Jackets you must valentino sandals have that Michael Kors Outlet you need a Section.coach outlet Platinum package air jordan 11is Kelly bag evolved,Oakley Sunglasses or the two are Ralph Lauren Outlet basically the same,Oakley Outlet larger platinum Skechers Shoes package,The North Face Jackets and Kelly'scheap ray ban sunglasses bag is a small bag,ugg boots black friday so the two cheap nfl jerseys are not ralph lauren outlet distinguished.cheap nhl jerseys This type Coach Outlet of bag,under armour in addition to north face outlet particularly practical,oakley sunglasses style will appear particularly Jordan shoes aristocratic,Canada Goose Jackets very feminine wind.Christian Louboutin Outlet Bucket bag because of the burberry handbags name of the bag as a swarovski bucket, coach outlet storethis type of bag Tory Burch Flats is similar to Michael Kors Outlet Online the shape,Coach Factory Outlet Online but due to Skechers Shoes the material,Timberland Boots Outlet due to the different elements Coach Handbags of the decoration,nike shoes and the formation Coach Factory Outlet of different styles.moncler jackets The Cambridge adidas yeezy package is a bit ugg australia of postman bag feel,moncler outlet partial square tory burch outlet store package shape,Salvatore Ferragamo but most are cortical,Kate Spade Outlet Store partial wind from Fitflops British university,canada goose jackets look good,Moncler Jackets but also particularly kate spade handbags Outletsignificant temperament.ugg outlet store Bag with really Coach Handbags Outlet live technology,oakley outlet sometimes generous Christian Louboutin Outlet Storedecent dress can really Coach Outlet Stores be the details Ralph Lauren Outlet of the bag Michael Kors Outlet destroyed.Cheap Air Jordans Shoes We can not as a star as a longchamp handbags door to change cheap jordan a package,Timberland Boots so be sure to choose true religion jeans the wild and practical style,north face jackets the following nike air max these bags are Tory Burch Outlet Online more suitable for the fall again,Ralph Lauren Outlet do not want to Prada Outlet learn more on Michael Kors Factory Outlet the street jordan shoes for men to collect selection skills of people.adidas nmd shoes Small white rivet package,North Face Outletvery wild,Michael Kors Handbags Outlet and any color can Coach Outlet be used with Jordan shoes the fall,coach outlet online no longer have to worry about the wrong package,Swarovski Outlet and if the color control is not enough,Nike Outet Store do not try to match Cheap Ray Bans the color,Coach Factory Outlet choose white or black Prada Outlet Store Insurance.the north face Clear blue chain package Michael Kors Outlet and overall look of a New Balance Outlet harmonious unit,red bottomslight blue vertical Ralph Lauren Polo striped vest with vertical stripes,ugg boots really cool and Michael Kors Outlet fashionable leg pants,Ugg Boots Women bag color Adidas Shoes and clothes Coach factory Outlet Store in the same true religion outlet color will oakley sunglasses cheap not be easily cheap nfl jerseys incorrect.canada goose outlet There is this Salomon red bag,Ugg Outlet Store very elegant coach outlet store US and generous,uggs outlet bright red style is new balance very striking.Coach Outlet Stores Red shirt with Oakley Sunglasses interpretation of black split charm pencil Christian Louboutin Shoes skirt red and black,Coach Outlet Online feet tied Ugg Boots Outlet sandals is the Asics Shoes For Men look of the most coach handbags outlet fashionable Michael Kor Store Online product unique.Fitflop Shoes Black bag of great cheap Oakley capacity,Michael Kors Handbags Outlet you no longer have to Adidas Outlet Online worry about Polo Ralph Lauren things that fit.Ray-Ban Sunglasses Back a mini summer bag,cheap jerseys such a large bag Kate Spade Outlet of girls can enjoy the package.Coach Factory Outlet Store Online White shirt with irregular green dress design,timberland feet are warmray ban outlet white small shoes,ugg australia so cool and elegant dress,Ray-Ban Sunglasses Outlet or a small bag is more suitable,moncler outlet online wild black the most secure,Coach Outlet square,Pandora Jewelry Sale tassel decoration oakley sunglasses canada and add The Michael Kors Outlet online sense of the tide.polo ralph lauren outlet Soft and fluffy sweater dress cute and warm,longchamp outlet with wide leg white trousers,pandora jewelry perfect modification of the legs,Ed Hardy Outlet Store tall and straight slender look, with elegant montblanc French romantic,Christian Louboutin Sale small and exquisite Converse Outlet Store red satchel add a touch of bright,christian louboutin pas cher so all appearance not so pale.
ชื่อ : dongbei   E-mail : newireena@yahoo.com    วันที่ : 16 พฤศจิกายน 2560 16:06 น.
IP : 69.167.27.XXX

ความคิดเห็นที่ 5

jimmy choo outlet


sunglasses sm


michael kors outlet ca


kate spade


puma sneakers


trazodone100mg


ray ban sunglasses outlet


Jared Jewelry - Official


kate spade purses


Black Friday Sales


michael kors outlet online


black friday shopping


oakley sunglasses


timberland shoes


under armour stock


ray ban outlet sale


pandora charms sale


sunglasses


The Retail Compliance Association


pandora rings


Rolex Watch


Nike Air Max 2017


Nike Free 3.0


michael kors outlet


jimmy choo shoes


kate spade outlet


kate spade shopping


Air Max 180 Homme


Nike Air Jordan Enfants


salomon sneakers


canada goose outlet


diesel watches


Prada Bags


hot burberry outlet


coach outlet online


puma sneakers online


jimmy choo outlet


burberry


Nike Air Max Couple


pandora uk


ray ban outlet


hot dor


louis vuitton outlet


michael kors outlet


coachs outlet


michael kors outlet online


chaussures asics femme


Nike Air Jordan


michael kors australia


prada outlet


clearance


Nike Air Max


pandora rings


prada outlet online


Coach Purses


ray ban outlet


yeezy shoes


kate spade


chrome store canada


louis vuitton outlet


michael kors outlet online


skechers shoes


Zales Jewelry


michael kors outlet online


mk outlet for sale


chanel outlet


Air Max 180


Air Max Enfants


shoes sale


Air Jordan Fly 23


China wholesale


Dreamland Jewelry - Official


Markenschuhe


Air Max 180


coach tennis shoes


Burberry Shirt - Official


Premier Jewelry. - Official


Nike Air Max 90


kate spade


Pharmacy Discount Network


Doxycycline


michael kors outlet


softball jerseys


Air Jordan Femme


coach outlet online


coach usa online


louis vuitton outlet online


nflshop com


coach sale


payless near me


Nike Air Jordan Homme


Michael Kors


kate spade uk


chaussures nike


trx workout


Diamond Rings - Official


Nike Free


chrome store


puma suede


michael kors outlet


kate spade sale


Hermes Outlet


jimmy choo shoes


ray ban online


louis vuitton outlet


discount oakley sunglasses


ray ban wayfarer


ray ban outlet


birkenstock


polo outlet


coach outlet


Wholesale womens autumn winter clothing


under armour shoes


shi12.19
ชื่อ : wf   E-mail : popular666@outlook.com    วันที่ : 19 ธันวาคม 2560 16:12 น.
IP : 112.111.191.XXX

ความคิดเห็นที่ 6
cc1227

canada goose outlet online


ugg outlet online


longchamp bags


cheap jordan shoes


uggs outlet


tory burch outlet online


coach factory outlet


polo ralph lauren


coach outlet online


pandora jewelry outlet


canada goose coats


pandora charms sale


canada goose jackets


adidas nmd r1


coach factorty outlet online


red bottom


ugg canada


canada goose sale


michael kors outlet online


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet


yeezy boost 350


north face outlet


moncler uk


canada goose sale


nfl jerseys


canada goose sale


coach outlet online


pandora charms sale clearance


canada goose jackets


mulberry uk


coach outlet online


canada goose jackets


adidas outlet store


michael kors


michael kors outlet store


north face jackets


moncler uk


ralph lauren


mulberry


louboutin shoes


ugg boots


louis vuitton outlet


adidas store


cheap jordan shoes


canada goose jackets


polo ralph lauren outlet online


cheap ugg boots


canada goose outlet


coach outlet online


polo ralph lauren outlet online


ugg outlet


fred perry shirts


coach outlet canada


cheap ugg boots


polo ralph lauren outlet


cheap nfl jerseys wholesale


cheap ugg boots


coach factory outlet online


adidas nmd runner


uggs on sale


coach factory outlet online


ugg outlet


louis vuitton outlet store


ralph lauren outlet online


coach outlet online


coach factory outlet


valentino


uggs outlet


north face jackets


canada goose jackets


ugg australia outlet


ugg boots


louis vuitton outlet online


nike outlet online


polo ralph lauren outlet


cheap oakley sunglasses


louis vuitton outlet online


kate spade handbags


michael kors outlet clearance


pandora jewelry


red bottoms


mlb jerseys cheap


cheap ray ban sunglasses


cheap nike shoes


christian louboutin shoes


canada goose jackets


canada goose outlet


birkenstock shoes


hermes outlet


moncler jackets


harden vol 1


pandora uk


michael kors outlet store


michael kors


cheap air jordans


uggs outlet


ugg boots women


canada goose jackets


salvatore ferragamo shoes


ralph lauren uk


michael kors


ralph lauren outlet online


red bottom heels


michael kors outlet store


ugg outlet store


louis vuitton factory outlet


louis vuitton handbags


louis vuitton outlet online


moncler outlet online


mulberry handbags


canada goose sale


hermes handbags


michael kors outlet clearance


fitflop sandals


hermes bag


ralph lauren


michael kors bags


coach purses


michael kors outlet clearance


adidas nmd r1


valentino outlet


michael kors outlet online


hermes bags


ralph lauren sale


coach outlet online


cheap jordans


ugg boots outlet


pandora charms sale clearance


mbt


louis vuitton factory outlet


michael kors outlet online


yeezy boost


ray ban sunglasses cheap


nike sneakers


nike outlet online


ralph lauren


uggs outlet


nike outlet


canada goose jackets


michael kors outlet online


ray ban sunglasses discount


moncler pas cher


pandora charms


uggs outlet


pandora charms outlet


michael kors outlet store


coach factory outlet online


ugg boots


ferragamo shoes


coach factory outlet online


coach outlet online


coach outlet store online


ugg outlet


canada goose coats


uggs outlet


moncler coats


supreme uk


cheap ugg boots


michael kors outlet online


louboutin outlet


air jordan retro


ugg outlet


burberry handbags


oakley sunglasses outlet


louis vuitton outlet store


burberry outlet online


canada goose outlet store


coach factory outlet online


moncler sale


gucci outlet online


coach outlet online


christian louboutin shoes


adidas superstars


kate spade outlet


michael kors outlet canada


birkenstock outlet


coach outlet store


ugg boots


cheap jordan shoes


michael kors outlet clearance


canada goose outlet


michael kors outlet canada


michael kors outlet store


canada goose parka


polo ralph lauren outlet


fred perry polo shirts


adidas yeezy boost


ralph lauren uk


oakley sunglasses outlet


ray bans


canada goose outlet online


moncler coats


moncler jacket


ugg outlet store


uggs clearance


ugg sale


ugg outlet


columbia sportswear outlet


adidas outlet online


moncler outlet online


michael kors outlet store


michael kors outlet online


canada goose coats


kate spade outlet online


michael kors outlet


louboutin outlet


birkin handbags


tory burch outlet online


canada goose jackets


canada goose sale


canada goose jackets


ugg boots outlet


polo ralph lauren outlet online


longchamp sale


ugg boots


adidas superstar shoes


ralph lauren outlet online


ugg outlet online


polo ralph lauren outlet


canada goose outlet


retro 11


hermens


coach outlet online


coach factory outlet online


coach factory outlet online


gucci outlet


coach factory outlet


coach outlet


longchamp bags


cheap uggs


michael kors outlet online


north face sale


canada goose jacket


pandora charms outlet


air jordan shoes


uggs outlet


coach outlet online


canada goose jackets


coach outlet online


nike outlet store online


christian louboutin shoes


coach factory outlet online


adidas ultra boost


pandora charms outlet


ugg boots outlet


adidas sneakers


moncler jackets


canada goose jackets


coach outlet store online


coach outlet online


kate spade outlet online


coach handbags outlet


michael kors


yeezy shoes


ugg boots


longchamp outlet store


coach outlet online


adidas nmd r1


canada goose jackets


canada goose


timberland outlet store


canada goose


cheap ray bans


canada goose jackets


burberry handbags


coach outlet online


adidas outlet online


kate spade outlet


coach factory outlet online


ugg outlet store


ferragamo outlet


yeezy boost 350


toms shoes


timberland outlet


canada goose outlet


caterpillar boots


uggs outlet


ray bans


coach outlet canada


ugg boots


pandora charms


mlb jerseys


bottes ugg


ray ban sunglasses discount


ralph lauren outlet online


ugg boots


moncler outlet online


michael kors


canada goose jackets uk


discount oakley sunglasses


hermes bags


yeezy boost 350


coach outlet online


polo ralph lauren


polo ralph lauren outlet online


nike outlet store


cheap jordans free shipping


coach outlet store


ray ban glasses


adidas shoes


the north face jackets


polo ralph lauren outlet


canada goose outlet


the north face outlet


uggs outlet


moncler outlet online


nmd adidas


ralph lauren outlet online


ralph lauren outlet online


air jordans


coach factory outlet


canada goose jackets


ugg boots


nike shoes


canada goose


longchamp outlet


moncler coats


michael kors


ralph lauren outlet online


coach factorty outlet online


louis vuitton factory outlet


cheap jordan shoes


adidas yeezy boost


moncler


nike air max 2018


supreme clothing


the north face outlet


pandora outlet


kate spade handbags


canada goose coats


burberry outlet online


coach outlet online


moncler sale


nfl jerseys


michael kors outlet store


nike sneakers


cheap air jordans


canada goose


mlb jerseys


pandora charms


adidas outlet store


coach outlet store


tory burch shoes


fitflops sale clearance


moncler jackets


ugg


coach factory outlet online


adidas yeezy boost 350


cheap oakley sunglasses


the north face outlet


uggs outlet


ugg boots


ralph lauren sale


ralph lauren outlet


polo outlet online


coach factory outlet


pandora jewelry outlet


pandora jewelry


ralph lauren uk


pandora charms sale clearance


canada goose jackets


ray ban sunglasses outlet


coach factory outlet online


uggs on sale


north face outlet


coach outlet store online


pandora charms outlet


canada goose jackets


ugg boots


mulberry outlet uk


ugg outlet store


ugg boots sale


cheap jordans for sale


ugg canada


pandora charms sale clearance


cheap air jordans


coach outlet online


nike outlet store


kate spade outlet online


michael kors uk


air max


cheap oakley sunglasses


nike shoes


canada goose jackets


burberry outlet online


michael kors handbags


adidas yeezy shoes


ugg boots


ugg outlet online


coach outlet online


burberry handbags


burberry outlet


uggs clearance


air max


uggs


coach outlet online


yeezy shoes


supreme shirts


adidas nmd runner


coach outlet online


christian louboutin sale


michael kors outlet online


ralph lauren


uggs outlet


cheap jordan shoes


air max shoes


pandora uk


kate spade handbags


uggs outlet


canada goose coats


yeezy shoes


pandora jewelry store


uggs outlet


coach outlet online


salvatore ferragamo outlet


jordans


coach outlet store online clearance


cc1227

ชื่อ : king   E-mail : chencc0909@gmail.com    วันที่ : 27 ธันวาคม 2560 10:10 น.
IP : 31.6.31.XXX

  แสดงความคิดเห็น

ตัวหนา ตัวเอียง ตัวขีดเส้นใต้ ตัวขีดกลาง ชิดซ้าย กึ่งกลาง ชิดขวา รูปภาพ ลิ้งก์ ขนาดต้วอักษร สีต้วอักษร

ชื่อ: *
E-mail : *
ไม่ต้องการแสดง Email
รหัสตรวจสอบ : Security Image
* กรุณากรอกรหัสที่อยู่ในรูป

สถิติผู้เข้าชม
 ขณะนี้มีผู้เข้าใช้ 8
 ผู้เข้าชมในวันนี้ 226
 ผู้เข้าชมทั้งหมด 1,243,474

https://www.youtube.com/watch?v=Qld3GAoY-i4
คลิปเกี่ยวกับอาการหย่อนสมรรถภาพชาย

คลิปปัญหาของคูณผู้หญิง

คลิปปัญหาเกี่ยวกับหนังศรีษะ
 
คลิปแก้ไขปัญหาผิวพรรณให้อ่อนเยาว์
 
 
เชิญติดตามรับฟัง รายการ "เสพสมเสน่หา"
ได้ที่ FM. 95 ทุกวันอาทิตย์ 19.30 - 22.00

รับฟังย้อนหลังที่นี่
 
Copyright by doctornopporn.com
Engine by MAKEWEBEASY